Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS)

rTMS is een behandelvorm voor mensen met een ernstige depressie. rTMS is de afkorting van Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie. Door middel van een spoel, waarmee een magnetisch veld wordt opgewekt, worden magnetische pulsen naar het brein gestuurd. Wanneer iemand depressief is, kan dat te maken hebben met een ontregeling in delen van de hersenschors. Met rTMS kunnen we de activiteit daarvan mogelijk positief beïnvloeden.

Elektroconvulsietherapie (ECT)

ECT is de afkorting van elektroconvulsietherapie. ECT is een effectieve behandeling van een ernstige depressie.  Kunstmatig wordt een epileptische aanval of een toeval opgewekt. Het doel van de behandeling is de verstoorde balans in het denken te herstellen. Dit wordt een aantal keer herhaald. Daardoor kunnen mensen met bijvoorbeeld een ernstige depressie zich beter gaan voelen en zelfs helemaal herstellen.