Verloop behandeling

Elke behandeling is anders. Geen mens of situatie is immers hetzelfde. GGNet behandelt veel verschillende aandoeningen en beoordeelt altijd samen met u welke behandeling het meest geschikt is. We beginnen met een speciaal onderzoek, waarbij we rekening houden met uw leeftijd. Bij dit onderzoek maken we gebruik van verschillende deskundigheden in ons team: bijvoorbeeld de ouderenpsychiater, de psycholoog, de verpleegkundig specialist en de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. We gebruiken ook verschillende tests en scorelijsten. Dit kan een intensief traject zijn, maar dat is nodig om een zo goed mogelijk beeld van uw problemen te krijgen en vervolgens een goed behandelplan op te stellen. 

Daarna volgt een behandeling, persoonlijk of in een groep. Soms bestaat een behandeling uit medicijnen, soms uit individuele gesprekken of een activiteitenprogramma. Voor sommige problemen hebben we een trainingsaanbod dat we meestal groepsgewijs aanbieden. Het liefst betrekken we hierbij uw eigen omgeving; het gaat er tenslotte om dat u in uw eigen omgeving weer zo goed mogelijk kunt functioneren. Mochten uw klachten ernstiger zijn, dan kan therapie in deeltijd of dagbehandeling een optie zijn. Ook psychiatrische thuiszorg is mogelijk. Soms is een tijdelijke opname nodig.

Soorten behandeling

In onze teams werken we met veel verschillende specialisten. Daardoor weten we veel van veroudering, lichamelijke ziektes en handicaps en ook over medicijnen. En kunnen we verschillende soorten behandelingen aanbieden, bijvoorbeeld gesprekstherapie, individueel, in een groep of samen met een partner of belangrijke anderen. Ook zijn er professionals die bij u thuis kunnen komen kijken wat nodig is om zo optimaal mogelijk te kunnen blijven functioneren. Deze kennis gebruiken we allemaal om te komen tot een goede behandeling die zorgt voor meer zingeving en meer welbevinden. Zodat u zoveel mogelijk grip hebt op uw leven en zoveel mogelijk zelf kan kiezen hoe u leeft.

Lees meer over behandelingen bij GGNet Ouderen

Derde lijns behandeling

Waar nodig biedt GGNet Ouderen gespecialiseerde 3e- lijns behandeling.
De behandeling vindt plaats in de poliklinieken. De poliklinieken kunnen opschalen naar academische patiëntenzorg of weten de weg naar samenwerking hierin: er worden innovatieve en intensieve behandelmethoden aangeboden, vastgelopen behandelingen van binnen en buiten de instelling worden overgenomen en er worden second opinions verricht.