Wat gebeurt er na aanmelding?

Bij GGNet Ouderen zoeken we naar een behandeling die bij u past. We begrijpen dat iedereen anders is en unieke behoeften heeft. Onze start is daarom altijd uw levensloop tot nu toe. We beginnen met een onderzoek om uw klachten in kaart te brengen en te onderzoeken wat er aan de hand kan zijn. In deze diagnostiekfase kunnen verschillende behandelaren van onze teams betrokken zijn, afhankelijk van uw klachten en vraag. We maken gebruik van verschillende tests en vragenlijsten om een goed beeld te krijgen van uw problemen. Hierna volgt er een adviesgesprek. Als er uit het onderzoek komt dat we binnen GGNet Ouderen een passende behandeling voor uw klachten hebben, dan stellen we samen met u een behandelplan op dat specifiek is afgestemd op uw situatie.

Soorten behandeling

Binnen het expertisecentrum kan een behandeling bestaan uit individuele gesprekken, uit therapie met medicatie, en/of een deeltijdbehandeling in een groep. Er kan ook begeleiding thuis geboden worden.  Als dit nodig is, kan tijdelijke opname in een van onze klinieken ook een optie zijn.

GGNet Ouderen werkt samen met uw netwerk, dat bestaat uit bijvoorbeeld uw naasten, uw huisarts, de gemeente of de thuiszorg met als doel dat u over een tijd weer zonder GGNet Ouderen verder kunt herstellen.