Direct naar:

GGNet Ouderen

Binnen onze organisatie richt GGNet Ouderen zich speciaal op patiënten van 60-65 jaar en ouder. Vrijwel iedereen krijgt bij het ouder worden  te maken met veranderingen. Veranderingen in gezondheid, stoppen met werken, het overlijden van belangrijke anderen of het niet meer kunnen uitoefenen van hobby’s.  Ieder mens gaat hier op een andere manier mee om, soms hebben mensen het er erg moeilijk mee van en sommigen  krijgen er zelfs ernstige psychische klachten van.  Het is belangrijk om deze klachten te behandelen om op een plezierige manier oud te kunnen worden. 

GGNet: gespecialiseerd in ouderen

GGNet Ouderen vindt het belangrijk om de zelfredzaamheid en de eigen regie van de oudere patiënt met psychische problemen zoveel te versterken. Samen met u werken we aan uw herstel en zorgen we ervoor dat u optimaal functioneert. Daarbij kijken we natuurlijk goed naar uw mogelijkheden en beperkingen. Wij kiezen voor positieve gezondheid. Dat betekent dat we in de behandeling ons richten op wat u belangrijk vindt in uw leven en niet alleen op het verdwijnen of verminderen van uw klachten.  Soms gaat uw ziekte misschien niet over, maar kunt u wel beter leren hoe ermee om te gaan.

Als u twijfelt of er iets met u aan de hand is, of wat een goede behandeling voor u is, kunt u met uw huisarts overleggen. GGNet Ouderen kan helpen om in kaart te brengen hoe ernstig de klachten zijn en wat u eraan kunt doen. En zo nodig kunnen wij u dan gericht behandelen.

Klachten

Vaak melden patiënten zich bij ons met klachten van somberheid, lusteloosheid, verdriet of angst. Of zorgen  over de ‘aftakeling’. Soms willen patiënten zelfs niet meer verder met hun leven. Soms heeft dit te maken met ontevredenheid,  eenzaamheid of uitzichtloosheid. Vaak heeft het te maken met wat u in uw leven hebt meegemaakt en hoe uw leven is gelopen.

U kunt hier meer lezen over:

Naast deze klachten kunt u ook met allerlei andere klachten bij ons terecht, zoals psychose of een trauma.

 

Hoe kan GGNet mij helpen?

GGNet Ouderen is er in gespecialiseerd om samen met de patiënten te kijken naar de klachten op verschillende gebieden: lichamelijk, psychisch en uw sociale leven of werk. En hoe dit te maken heeft met wat u in uw leven hebt meegemaakt.

In onze teams werken we met veel verschillende specialisten. Daardoor weten we veel van veroudering, lichamelijke ziektes en handicaps en ook over medicijnen. En kunnen we verschillende soorten behandelingen aanbieden, bijvoorbeeld gesprekstherapie, individueel, in een groep of samen met een partner of belangrijke anderen. Ook zijn er professionals die bij u thuis kunnen komen kijken wat nodig is om zo optimaal mogelijk te kunnen blijven functioneren. Deze kennis gebruiken we allemaal om te komen tot een goede behandeling die zorgt voor meer zingeving en meer welbevinden. Zodat u zoveel mogelijk grip hebt op uw leven en zoveel mogelijk zelf kan kiezen hoe u leeft. 

Wilt u van onze hulp gebruik maken?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 933 4101 (Apeldoorn, Winterswijk, Doetinchem, Zevenaar of Zutphen)

Verloop behandeling

Elke behandeling is anders. Geen mens of situatie is immers hetzelfde. GGNet behandelt veel verschillende aandoeningen en beoordeelt altijd samen met u welke behandeling het meest geschikt is. We beginnen met een speciaal onderzoek, waarbij we rekening houden met uw leeftijd. Bij dit onderzoek maken we gebruik van verschillende deskundigheden in ons team: bijvoorbeeld de ouderenpsychiater, de psycholoog, de verpleegkundig specialist en de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. We gebruiken ook  verschillende tests en scorelijsten. Dit kan een intensief traject zijn, maar dat is nodig om een zo goed mogelijk beeld van uw problemen te krijgen en vervolgens een goed behandelplan op te stellen.

Daarna volgt een behandeling, persoonlijk of in een groep. Soms bestaat een behandeling uit medicijnen, soms uit individuele gesprekken of een activiteitenprogramma. Voor sommige problemen hebben we een trainingsaanbod dat we meestal groepsgewijs aanbieden. Het liefst betrekken we hierbij uw eigen omgeving; het gaat er tenslotte om dat u in uw eigen omgeving weer zo goed mogelijk kunt functioneren. Mochten uw klachten ernstiger zijn, dan kan therapie in deeltijd of dagbehandeling een optie zijn. Ook psychiatrische thuiszorg is mogelijk. Soms is een tijdelijke opname nodig.

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken. Hebt u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuningDat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn op de patiënt.

Expertisecentrum van GGNet Ouderen

NESTOR is het expertisecentrum van GGNet Ouderen. Volgens het academische werkplaats-model verbinden we kennisontwikkeling en patiëntenzorg met elkaar. We werken samen met een aantal universitaire centra en hogescholen.

Locaties

Apeldoorn - RGC

RGC, Albert Schweitzerlaan 31 K
7334 DZ Apeldoorn

Meer info

Ouderen

Doetinchem - RGC

RGC, Kruisbergseweg 29
7009 BL Doetinchem

Meer info

Jeugd en Jongvolwassenen (0-23 jaar)
Volwassenen
Ouderen
Preventie
Voortgezette behandeling
Ambulant
Dagbehandeling

Groenlo - Ouderen

Ziekenhuisstraat 14
7141 AN Groenlo

Meer info

Ouderen
Kliniek, deeltijd en ambulant

Zevenaar - RGC

Hunneveldweg 14
6903 ZN Zevenaar

Meer info

Ambulant Jeugd en Jongvolwassenen, Volwassenen en Ouderen
Preventie
Forensische polikliniek De Boog

Zutphen - RGC

Den Elterweg 75
7207 AE Zutphen

Meer info

Acute Zorg Volwassenen
Ouderen Ambulant en Deeltijd
Expertisecentrum Eetstoornissen