Depressieve klachten

Depressie is een ziekte en geen gebrek aan wilskracht of pit. Wat het meest op de voorgrond staat bij depressie, is de veranderde stemming. Verlies aan levenslust Geen plezier meer beleven aan dingen, waar u dat vroeger wel deed, hoort ook bij een depressie. Soms hebben mensen zelfs het gevoel dat ze niet meer van hun naasten houden. Dit kan komen door de depressie. Een depressie kan beginnen met lichte somberheid of verdriet (bijvoorbeeld tijdens een rouwperiode). Wanneer deze klachten langer aanhouden en erger worden, kan het zijn dat u een lichte depressie hebt. Deze depressie kan zonder behandeling in een zware depressie overgaan. Depressief zijn kan zich soms uiten in allerlei lichamelijk ongemak waarvoor artsen geen oplossing vinden. Soms gaat depressiviteit overigens ook weer vanzelf over.

Oorzaken

Een depressie wordt bij ouderen in veel gevallen niet herkend. Dit komt omdat de klachten vaak aan de leeftijd worden toegeschreven. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor depressieve klachten. U kunt denken aan:

  • een lichamelijke ziekte;
  • het gebruik van bepaalde medicijnen;
  • een combinatie van lichamelijke ziekte en psychische klachten;
  • veranderende sociale omstandigheden, eenzaamheid;
  • ingrijpende gebeurtenissen;
  • persoonlijke eigenschappen die maken dat u tegenslagen moeilijk verwerkt.

Lichte klachten

Wanneer u somberheidsklachten heeft, maar deze klachten uw dagelijkse leven weinig beïnvloeden, dan noemen we dat lichte klachten.  Waarschijnlijk heeft u dan geen behandeling nodig in de specialistische GGZ, maar is het wel belangrijk om hier aandacht voor te hebben. De folder van stichting MIND geeft hierin goede tips (link). Wanneer u twijfelt of een andere vraag hebt, kunt u contact opnemen met ons. En natuurlijk kunt u ook altijd met uw eigen huisarts overleggen.

Behandeling

Een groot deel van de depressieve klachten is goed te behandelen door een combinatie van gesprekstherapie en medicijnen (antidepressiva). Wordt een depressie niet behandeld, dan kan die maanden en zelfs jaren aanhouden. Depressies kunnen ook weer terugkeren. Dit gebeurt bij ongeveer de helft van de mensen die ooit depressief zijn geweest. Een goede behandeling verkleint de kans op terugkeer.

Naast deze professionele behandeling vinden we bij GGNet Ouderen ook leefstijlfactoren heel belangrijk. U kunt zelf aan uw herstel werken door te zorgen voor goede voeding, beweging en een goed dag-nachtritme. Samen hieraan werken, vormt dan ook altijd onderdeel van ons behandelaanbod. GGNet heeft allerlei vormen van behandeling voor ouderen met depressieve klachten. We bieden een behandeling die bij u én uw klacht past.

Bekijk hiernaast het filmpje 'Zo werkt GGNet Ouderen'.

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Hebt u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn op de patiënt.