Oorzaken van dementie

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor dementie. U kunt denken aan:

  • ziekte van Alzheimer (is de meest voorkomende oorzaak bij de westerse bevolking);
  • herseninfarct, -bloeding of -tumor;
  • ziekte van Parkinson, Huntington, CreutzFeldt-Jakob;
  • schildklieraandoening;
  • vitaminetekort;
  • overmatig alcohol- of drugsgebruik.

Goed onderzoek belangrijk

Om vast te stellen of u lijdt aan dementie, is goed onderzoek belangrijk. De diagnose wordt eigenlijk gesteld door andere ziektes uit te sluiten die te behandelen zijn of die na verloop van tijd minder klachten geven. De informatie van mensen uit uw omgeving is hierbij erg belangrijk. Uw partner of uw kinderen kunnen bijvoorbeeld vaak goed aangeven wat er bij u veranderd is.

Behandeling

Ervaart u dat u niet meer goed functioneert in uw dagelijks leven? Neemt u dan contact op met uw huisarts of behandelaar. Er zijn verschillende therapievormen mogelijk. In de vroege fasen van vergeetachtigheid is de behandeling gericht op het bieden van structuur, het gebruik en trainen van het geheugen, het vergroten van het realiteitsbesef en het stimuleren van herinneringen. Goede voeding is ook belangrijk, net als het op peil brengen van de lichamelijke conditie. Bijkomende psychische en gedragsproblemen kunnen het lijden ernstig versterken; hier zijn vaak goede oplossingen voor te vinden.

Wat kan GGNet Ouderen voor u betekenen?

GGNet Ouderen kan een rol spelen in het onderzoek naar de klachten van vergeetachtigheid. Wordt dementie vastgesteld dan kijken we binnen het ouderen netwerk naar passende zorg. Als een andere psychische aandoening de oorzaak is van de vergeetachtigheid dan bieden we een passende behandeling binnen GGNet Ouderen.

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Hebt u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn bij de patiënt.