Oorzaken van angstklachten

Er zijn verschillende oorzaken voor angst- en paniekklachten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een indrukwekkende gebeurtenis;
  • een belangrijke verandering in uw leven;
  • lichamelijke klachten, zoals een niet goed werkende schildklier of daling in de bloedsuikerspiegel;
  • psychische problemen, zoals een depressie of dementie.

Kenmerken van een angststoornis

Ouder worden brengt ook specifieke angst met zich mee. Zoals angst om te vallen, angst om dement te worden en angst om afhankelijk te worden van anderen. Als deze angst uw dagelijks leven gaat beheersen, hebt u misschien een angststoornis. Mensen met een angststoornis hebben vaak last van bange voorgevoelens en bezorgdheid. Ook lichamelijke kenmerken, zoals hartkloppingen, zweten, duizeligheid en benauwdheid treden op.

Behandeling van een angststoornis

Voor klachten die horen bij een angststoornis, bieden wij verschillende therapievormen aan. Individueel of in een groep. Er zijn ook medicijnen die kunnen helpen.

Als u piekert of angstig bent, maar verder normaal kunt functioneren, noemen we dat milde klachten. Waarschijnlijk komt u dan ook niet in aanmerking voor een behandeling bij GGNet Ouderen. Wanneer u hierover twijfelt of een andere vraag hebt, kunt u contact opnemen met ons.
En natuurlijk kunt u ook altijd met uw eigen huisarts overleggen.

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Hebt u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn bij de patiënt.