Wat ga je doen bij team Ouderenpsychiatrie?

Als psychiater Ouderen ga je in ieder geval zorgen dat je in het netwerk van relevante personen en organisaties een positie hebt. De vergrijzing in de Achterhoek neemt toe en dat maakt het belang van goede zorg op het gebied van ouderenpsychiatrie cruciaal. De inspiratiebron is positieve gezondheid, we richten ons op het state-of-the-art behandelen van de klacht en het versterken van de eigen kracht.

Je werkt met zorgprogramma’s, evidence based behandelmethoden die gecombineerd worden met moderne technische hulpmiddelen. We behandelen zoveel mogelijk ambulant. Als de zorg niet specialistisch is laten we die zorg graag over aan anderen in het netwerk. Jij zorgt er wel voor dat niemand tussen wal en schip valt. Er is ruimte voor innovatie en onderzoek. GGNet Ouderen werkt samen met universiteiten en kenniscentra om kennis te ontwikkelen om de zorg te vernieuwen en verbeteren. Wetenschappelijke ambities worden gestimuleerd.

Bekijk alle Psychiater vacatures

Erg belangrijk is de regionale functie die je hebt als ouderenpsychiater in de regio. Je zet in op goede verbinding met het netwerk. GGNet streeft naar nieuwe, wijkgerichte, geïntegreerde zorg voor ouderen.

Verhaal van Bouke

Bouke is een jonge psychiater en 1 jaar in dienst bij GGNet. Hij vind het erg interessant om een deel ziekenhuispsychiatrie voor zijn rekening te nemen. Het Slingeland Ziekenhuis ligt naast GGNet en dat maakt een intensieve samenwerking mogelijk. Hij krijgt hier ruimte en ondersteuning voor van GGNet.

Wat doen we?

Ons specialisme is diagnostiek en behandeling van complexe psychiatrische problematiek in de 3e en 4e levensfase. Vanwege de complexiteit werkt ons team met een integrale behandeling. Een goede samenwerking is hierbij van groot belang; GGNet Ouderen heeft door de jaren heen dan ook stabiele samenwerkingsrelaties opgebouwd.

Ons zorgprogramma is naadloos door alle behandelfasen heen georganiseerd: van aanmeldfase zonder wachtlijsten, via behandelmodules waarbij snel in intensiteit kan worden op- en afgeschaald, naar optimale stabilisatie en herstel in de eigen omgeving van de patiënt. Onderzoek, innovatie en opleiding zijn in de dagelijkse praktijk geïntegreerd.

Verhaal van Ilse

Ilse is verhuisd vanuit de Randstad naar de Achterhoek omdat haar man uit deze omgeving komt. Ze geniet dagelijks van de groene omgeving en vind de reisafstand alles meevallen. Ze werkt als psychiater in de ouderenkliniek waar 18 mensen opgenomen zijn voor voortgezette behandeling.

Verhaal van Daniëlle

Daniëlle ziet het helemaal zitten om nog intensiever samen te werken in de regio. Ze doet zoveel mogelijk op de fiets, ook de huisbezoeken. Mensen blijven vaak lang thuis in de Achterhoek en pas als er echt iets aan de hand is trekken ze aan de bel. Netwerkzorg betekent voor Daniëlle zowel een verdieping als verbreding. Ze werkt veel samen met huisartsen en verpleeghuizen in de regio en streeft ernaar om meer casuïstiek samen op te pakken.

Team Ouderenpsychiatrie

Ouderenpsychiatrie wordt gezien als expertise binnen GGNet. Een team zeer ervaren behandelaren werkt samen aan het steeds meer expertise opdoen op het gebied van ouderenpsychiatrie. Bouke, Ilse en Daniëlle zijn drie ambitieuze collega’s die je graag vertellen over hun eigen drive om voor GGNet te werken. Twijfel niet en stuur een mail naar de manager, monique.reinders@ggnet.nl.