Ons aanbod

Zorg voor familie en naasten vinden we belangrijk binnen GGNet. Daarom is er een groot aanbod van steun voor familieleden en naasten. Dat aanbod is er voor zowel kinderen als volwassenen. Of je nu partner, broer/zus, ouders of anders betrokken bent. We willen voorkomen dat je zelf te veel belast raakt.

Ons aanbod bestaat uit:

 • Cursussen
 • Een platform voor naasten
 • Familie ervaringsdeskundigen
 • Dienst Geestelijke Verzorging
 • Familie Vertrouwenspersoon
 • Familieraad
 • Informatie voor mantelzorgers

Bekijk hoe ons aanbod eruitziet, misschien zit er een cursus bij die je verder helpt.

Websites Landelijke Familieorganisaties

Familie- en cliëntenorganisaties organiseren vaak bijeenkomsten om informatie over de aandoening, diagnose of behandeling te geven en uit te wisselen. Daarnaast bieden ze vaak de mogelijkheid voor persoonlijke ondersteuning: telefonische hulp of individuele belangenbehartiging. De informatie die je hieronder vindt, gaat over verschillende familieorganisaties en activiteiten. Deze organisaties horen niet bij GGNet, maar kunnen misschien wel wat voor je betekenen:

Familieorganisaties gericht op familieleden van patiënten met allerlei diagnoses:

Familieorganisaties gericht op familieleden van patiënten met een bepaalde psychiatrische ziekte:

 • Balans. Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.
 • Ypsilon. Vereniging van familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Organisaties die zich richten op de familie én het zieke familielid samen:

 • VMDB. Vereniging voor Manisch depressieven en betrokkenen.
 • NVA. Nederlandse vereniging voor autisme.

Familie Vertrouwenspersoon

Soms kan er wat misgaan tussen familie en behandelaar/ begeleider. Wanneer zij er samen niet uitkomen, kan de familie een beroep doen op de familievertrouwenspersoon voor ondersteuning. Die ondersteuning bestaat uit: luisteren, adviseren, informatie geven, verwijzen (bijvoorbeeld naar aanbod van GGNet Preventie of mantelzorgorganisaties), het gesprek met de behandelaar / begeleider weer op gang krijgen of bemiddelen in dit contact.

Vanaf 1 januari 2022 geeft de familievertrouwenspersoon aandacht aan de ondersteuning in het kader van de Wet verplichte GGZ. De familievertrouwenspersoon ondersteunt naasten van mensen:

 • Die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel.
 • Voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid.
 • Die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven.


De Familie Vertrouwenspersoon voor GGNet is:

Peter Brakel
E-mail p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl
Tel: 06-25322605

Peter Brakel fvp

Familieraad

De Familieraad van GGNet komt op voor de belangen van familie en zorgt onder andere voor naleving van het familiebeleid.

Opa en oma op bankje in de tuin

Naasten platform

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Je kunt als naaste tot grote steun zijn voor de persoon die bij GGNet in behandeling is, maar soms heb je zelf ook een steuntje in de rug nodig. 

Via ons Naasten Platform lees je over de verschillende mogelijkheden die GGNet biedt om jou te ondersteunen.