Familiebeleid

GGNet heeft samen met de Familieraad een richtlijn opgesteld. Hierin staat beschreven hoe GGNet en naasten elkaar informeren, hoe we met elkaar omgaan én op welke manier naasten betrokken worden bij de behandeling.

"Contacten met familie opnieuw opbouwen vind ik erg belangrijk. Bij mijn eigen herstel is mijn familie namelijk erg belangrijk voor mij geweest."

Familie Ervaringsdeskundige

Binnen GGNet zetten we ervaringsdeskundigheid in. Dit doen we op verschillende manieren. Zo ondersteunt de familie ervaringsdeskundige het herstel van familie. 

tweedamesopbankje

FVP

Soms kan er wat misgaan tussen familie en behandelaar/ begeleider. Wanneer zij er samen niet uitkomen, kan de familie een beroep doen op de familievertrouwenspersoon (FVP) voor ondersteuning. Die ondersteuning bestaat uit: luisteren, adviseren, informatie geven, verwijzen (bijvoorbeeld naar aanbod van GGNet Preventie of mantelzorgorganisaties), het gesprek met de behandelaar / begeleider weer op gang krijgen of bemiddelen in dit contact.

Lees meer over wat de FVP doet en hoe je deze kan bereiken op de website van GGNet:

Vrouw bij bloesemboom

Dienst Geestelijke Verzorging

Soms is het fijn om met iemand te praten. Onze medewerkers van de Dienst Geestelijke Verzorging zijn er voor je, voor alle levens- en geloofsvragen.

tweemannenopbank

Meldcode

De veiligheid van onze patiënten – en die van hun naasten – is voor ons van groot belang. Professionals die werken in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de zorg, welzijn en justitie vallen onder de wet Meldcode en zijn verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De Meldcode is een stappenplan en deze helpt professionals zorgvuldig te handelen. Met het doorlopen van de Meldcode kunnen we eerder de juiste hulp bieden. Een behandelaar bespreekt de zorgen en vermoedens zoveel mogelijk met de patiënt.

GGNet heeft meerdere aandachtsfunctionarissen die geschoold zijn en geregistreerd staan bij de Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling.

Bekijk hier de meldcode op de website van de Rijksoverheid

Bekijk onze folder Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

17 84fb463b69 icoon meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Overige

 • meisje met kat

  Herstel

  Bij GGNet leggen wij onze focus op herstel en werken we vanuit de herstelvisie. Herstellen is niet alleen helemaal beter worden. Herstel betekent leren omgaan met een psy...

 • Behandelingen

  Iedereen heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Erger wordt het als de klachten over gaan in een depressie, psychose, eetstoornis of grote paniekaanvallen....

 • meisje met telefoon en fiets

  Ik wil meer weten over

  Op deze overzichtspagina vindt u een opsomming waar de meeste patiënten mee te maken hebben. Het is dus geen totaaloverzicht van alle psychische aandoeningen die er zijn ...

 • Wijzende vinger naar lijn

  Klachten

  Onze medewerkers doen hun uiterste best om u of uw naaste te helpen. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over uw behandeling of over ...