Behandelingen

Iedereen heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Erger wordt het als de klachten over gaan in een depressie, psychose of grote paniekaanvallen. Van alle Nederlanders heeft meer dan 43 procent ooit in zijn of haar leven psychische klachten.Wat doet u daarmee? Vraagt u zich ook wel eens af wanneer u met klachten en problemen naar een hulpverlener zou moeten gaan? Lukt het niet om zelfstandig uw probleem op te lossen, wij kunnen iets voor u betekenen.

Op deze overzichtspagina omschrijven wij de meest voorkomende behandelingen. 

Cognitieve gedragstherapie
In deze behandeling krijgt u zicht op uw denkpatronen: u onderzoekt hoe uw gedachten samenhangen met uw gevoelens en gedrag.
Behandeling depressie
Depressie is goed te behandelen. Er zijn vele vormen van behandeling voor het aanpakken van depressieve klachten. Samen kijken we welke behandeling het meest passend is.
EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), een bewezen effectieve therapie die kan worden toegepast bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen.
Vroege Interventie Psychose
Een behandeling Vroege Interventie Psychose (VIP) is een behandeling bij een eerste of tweede psychose. U kiest zelf wat u met de behandeling wilt bereiken.
Polikliniek de Boog
Op onze polikliniek De Boog behandelen wij mensen met psychiatrische problemen die veroordeeld zijn door de rechter of mensen die het risico lopen op een veroordeling. Deze mensen wonen ergens anders.
Opname bij De Boog
De Boog is een Forensisch Psychiatrische Afdeling. De medewerkers van de Boog zijn goed in het behandelen van mensen met psychiatrische problemen die veroordeeld zijn door de rechter.
Interculturele zorg
Onze interculturele zorg is gericht op mensen met een andere culturele afkomst die in de Nederlandse samenleving wonen. We richten ons op asielzoekers in Asielzoekerscentra (AZC), statushouders en migranten. Ook hebben we trainingen voor professionals die werken met deze doelgroepen.
ECT
ECT is de afkorting van elektroconvulsietherapie. Het is een behandeling die wordt toegepast in de psychiatrie bij verschillende ziektebeelden. ECT is de meeste effectieve behandeling van een ernstige depressie.
DITSMI zorgmodel bij patiƫnten met EPA
Met het zorgmodel DITSMI kunnen we patiƫnten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) opnieuw en soms voor het eerst diagnosticeren en na indicatiestelling behandelen volgens de huidige professionele richtlijnen. Doel is herstel van lichamelijk en psychisch welbevinden, maatschappelijke rollen, contact, zingeving
Wonen / woonzorg
Wonen bij GGNet betekent dat u zo zelfstandig mogelijk woont. Wij hebben woonlocaties op woonzorg over Noord en Oost Gelderland.