Behandelingen

Iedereen heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Erger wordt het als de klachten over gaan in een depressie, psychose, eetstoornis of grote paniekaanvallen. Van alle Nederlanders heeft meer dan 43 procent ooit in zijn of haar leven psychische klachten.Wat doet u daarmee? Vraagt u zich ook wel eens af wanneer u met klachten en problemen naar een hulpverlener zou moeten gaan? Lukt het niet om zelfstandig uw probleem op te lossen, wij kunnen iets voor u betekenen.

Op deze overzichtspagina omschrijven wij de meest voorkomende behandelingen. 

Acute Deeltijd Apeldoorn
De Acute Deeltijd Apeldoorn biedt ondersteuning aan patiënten bij een crisis, een dreigende crisis of in de fase van herstel na een crisis. Het programma is gericht op stabiliseren, structuur aanbrengen in de dag en het verminderen van klachten.
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
De Acceptance and Commitment training ) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die is opgezet om vaardigheden aan te leren om met nare gedachten en gevoelens om te gaan, zodat ze minder invloed hebben op je dagelijks leven.
Behandeling langdurige eetstoornissen
Niet iedereen herstelt, of niet helemaal van de eetstoornis. Iemand met een langdurige eetstoornis (LES) valt steeds terug in de eetstoornis, gaat langzaam achteruit of heeft klachten die wisselen van matig tot zeer ernstig of chroniciteit. Mensen met LES kunnen bij Amarum terecht.
Cognitieve gedragstherapie
In deze behandeling krijgt u zicht op uw denkpatronen: u onderzoekt hoe uw gedachten samenhangen met uw gevoelens en gedrag.
Behandeling depressie
Depressie is goed te behandelen. Er zijn vele vormen van behandeling voor het aanpakken van depressieve klachten. Samen kijken we welke behandeling het meest passend is.
EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), een bewezen effectieve therapie die kan worden toegepast bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen.
Vroege Interventie Psychose
Een behandeling Vroege Interventie Psychose (VIP) is een behandeling bij een eerste of tweede psychose. U kiest zelf wat u met de behandeling wilt bereiken.
Polikliniek de Boog
Op onze polikliniek De Boog behandelen wij mensen met psychiatrische problemen die veroordeeld zijn door de rechter of mensen die het risico lopen op een veroordeling. Deze mensen wonen ergens anders.
Opname bij De Boog
De Boog is een Forensisch Psychiatrische Afdeling. De medewerkers van de Boog zijn goed in het behandelen van mensen met psychiatrische problemen die veroordeeld zijn door de rechter.
Wonen / woonzorg
Wonen bij GGNet betekent dat u zo zelfstandig mogelijk woont. Wij hebben woonlocaties verspreid over Noord- en Oost-Gelderland.
Interculturele zorg
Onze interculturele zorg is gericht op mensen met een andere culturele afkomst die in de Nederlandse samenleving wonen. We richten ons op asielzoekers in Asielzoekerscentra (AZC), statushouders en migranten. Ook hebben we trainingen voor professionals die werken met deze doelgroepen.
Behandeling van trauma en PTSS
Een trauma is goed te behandelen. Er zijn verschillende vormen van behandeling voor posttraumatische stressklachten (PTSS). Samen kijken we welke behandeling het beste bij u past.
ECT
ECT is de afkorting van elektroconvulsietherapie. Het is een behandeling die wordt toegepast in de psychiatrie bij verschillende ziektebeelden. ECT is de meeste effectieve behandeling van een ernstige depressie.
DITSMI zorgmodel bij patiënten met EPA
Met het zorgmodel DITSMI kunnen we patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) opnieuw en soms voor het eerst diagnosticeren en na indicatiestelling behandelen volgens de huidige professionele richtlijnen. Doel is herstel van lichamelijk en psychisch welbevinden, maatschappelijke rollen, contact, zingeving
Schematherapie voor eetstoornissen in deeltijd (SFT-E deeltijd)
Het doel van de schematherapie voor eetstoornissen is om bij jou eet-, lichaams- en gewichtsproblemen te verminderen.
Behandeling van Binge Eating Disorder (BED) of een eetbui-stoornis
In de behandeling van BED leert u: een gezond en regelmatig eetpatroon te herstellen, eetbuien en overeten te stoppen, uw mogelijkheden tot lichaamsbeweging uitbreiden en plezier in bewegen (terug)vinden
Klinische behandeling eetstoornissen volgens CBT-E

CBT-E (cognitive behavorial therapy-enhanced) is een vorm van cognitieve gedragstherapie speciaal voor mensen met een eetstoornis. De klinische behandeling is een intensieve fase van de behandeling, waarin je leert jouw eetstoornis los te laten.