Direct naar:

Behandelingen

Iedereen heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Erger wordt het als de klachten over gaan in een depressie, psychose, eetstoornis of grote paniekaanvallen. Van alle Nederlanders heeft meer dan 43 procent ooit in zijn of haar leven psychische klachten.Wat doet u daarmee? Vraagt u zich ook wel eens af wanneer u met klachten en problemen naar een hulpverlener zou moeten gaan? Lukt het niet om zelfstandig uw probleem op te lossen, wij kunnen iets voor u betekenen.

Op deze overzichtspagina omschrijven wij de meest voorkomende behandelingen. 

Behandelingen Ouderen

De medwerkers van GGNet Ouderen zijn er in gespecialiseerd om samen met u te kijken naar de  psychische klachten vanuit verschillende gebieden: lichamelijk, psychisch en uw sociale leven of werk. En hoe dit te maken heeft met wat u in uw leven hebt meegemaakt. 

Deeltijd jongvolwassenen Doetinchem

‘De Deeltijd’ in Doetinchem is de afdeling waar je deeltijdbehandeling kunt volgen: gedurende één of meer dagdelen per week neem je deel aan behandelmodules om je klachten en problemen te verminderen.

Opname bij De Meent

De Meent is een open kliniek op Groot Graffel in Warnsveld. Dit is de hoofdlocatie van GGNet. Je kunt bij ons terecht voor intensieve voortgezette behandeling. Dit betekent dat de behandeling verder gaat op de behandeling die je al ergens anders gehad hebt. Je verblijft in een veilige omgeving samen met andere mensen die ook langere tijd begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

Behandelingen persoonlijkheidsproblematiek bij GGNet Scelta
Je kunt bij ons terecht als bent vastgelopen in je eigen leven vanwege een persoonlijkheidsstoornis en ambulante hulp je onvoldoende op weg heeft geholpen. Wij hebben een bovenregionaal gespecialiseerd aanbod van klinische en dagklinische behandeling (Apeldoorn), en een regionaal aanbod van ambulante groepsbehandeling (Nijmegen) gericht op volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar met persoonlijkheidsproblematiek.
Vaktherapie
Vaktherapie is geschikt voor mensen met uiteenlopende problemen en klachten. U kunt bijvoorbeeld somber of angstig zijn, wisselende stemmingen of moeite met relaties hebben. Ook kunt u het moeilijk vinden te uiten wat u dwars zit, last hebben van overmatig denken of moeite hebben met het verwerken van ingrijpende ervaringen. U hoeft geen speciale kennis, vaardigheden of conditie te hebben om aan een vorm van vaktherapie deel te nemen.
Kortdurende Individuele Deeltijd (KID)

De Kortdurende Individuele Deeltijd (KID) is er voor jongeren met psychiatrische problematiek. De KID is bedoeld voor crisisinterventie, stabilisatie en het voorkomen van een opname.

Eigen, Regie & Herstel (ERH)

Deze hersteltraining is een herstelgericht programma dat je helpt bij het stellen en behalen van persoonlijke, zinvolle doelen. Dit zijn de dingen die je graag wilt bereiken, ondanks je psychische kwetsbaarheid. Daarnaast leert je meer over je psychische klachten en hoe je kunt omgaan met een aantal veel voorkomende problemen.

Acute Deeltijd Apeldoorn
De Acute Deeltijd Apeldoorn biedt ondersteuning aan patiënten bij een crisis, een dreigende crisis of in de fase van herstel na een crisis. Het programma is gericht op stabiliseren, structuur aanbrengen in de dag en het verminderen van klachten.
Langdurige eetstoornis (LES)
De behandeling van mensen met een Langdurige Eetstoornis, kortweg LES.
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
De Acceptance and Commitment training ) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die is opgezet om vaardigheden aan te leren om met nare gedachten en gevoelens om te gaan, zodat ze minder invloed hebben op je dagelijks leven.
Behandeling depressie
Depressie is goed te behandelen. Er zijn vele vormen van behandeling voor het aanpakken van depressieve klachten. Samen kijken we welke behandeling het meest passend is.
Behandeling langdurige eetstoornissen
Niet iedereen herstelt, of niet helemaal van de eetstoornis. Iemand met een langdurige eetstoornis (LES) valt steeds terug in de eetstoornis, gaat langzaam achteruit of heeft klachten die wisselen van matig tot zeer ernstig of chroniciteit. Mensen met LES kunnen bij Amarum terecht.
Behandeling van trauma en PTSS
Een trauma is goed te behandelen. Er zijn verschillende vormen van behandeling voor posttraumatische stressklachten (PTSS). Samen kijken we welke behandeling het beste bij u past.
Beschermd wonen
Wonen bij GGNet betekent dat u zo zelfstandig mogelijk woont. Wij hebben woonlocaties verspreid over Noord- en Oost-Gelderland.
Cognitieve gedragstherapie
In deze behandeling krijgt u zicht op uw denkpatronen: u onderzoekt hoe uw gedachten samenhangen met uw gevoelens en gedrag.
Opname bij De Boog
De Boog is een Forensisch Psychiatrische Afdeling. De medewerkers van de Boog zijn goed in het behandelen van mensen met psychiatrische problemen die veroordeeld zijn door de rechter.
Eetstoornissen bij jongeren
Amarum heeft een speciale behandeling voor jongeren. We betrekken jouw ouders/verzorgers intensief bij de behandeling. Na een intake met jou en je ouders/verzorgers besluiten we welke behandeling je vanuit Amarum kunt volgen.
CBT-E behandeling
De CBT-E behandeling is gericht op het werken aan factoren die de eetstoornis in stand houden en het ontwikkelen van vaardigheden om terugval te voorkomen.
SFT-E deeltijdbehandeling
De SFT-E deeltijd behandeling is bedoeld voor mensen die er, ondanks eerdere behandeling(en) van de eetstoornis, onvoldoende in slagen hun probleemgedrag te veranderen, en waarbij duidelijk sprake is van hardnekkige denk- en gedragspatronen die de eetstoornis mede in stand houden.
EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), een bewezen effectieve therapie die kan worden toegepast bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen.
Binge Eating Disorder (BED)
Deze behandeling is bedoeld voor mensen met een Eetbuistoornis, ook wel Binge Eating Disorder, BED genoemd, waarbij je meerdere keren per week een grote eetbui hebt en er (meestal) sprake is van overgewicht.
Vroege Interventie Psychose
Een behandeling Vroege Interventie Psychose (VIP) is een behandeling bij een eerste of tweede psychose. U kiest zelf wat u met de behandeling wilt bereiken.
Polikliniek de Boog
Op onze polikliniek De Boog behandelen wij mensen met psychiatrische problemen die veroordeeld zijn door de rechter of mensen die het risico lopen op een veroordeling. Deze mensen wonen ergens anders.
Interculturele zorg
Onze interculturele zorg is gericht op mensen met een andere culturele afkomst die in de Nederlandse samenleving wonen. We richten ons op asielzoekers in Asielzoekerscentra (AZC), statushouders en migranten. Ook hebben we trainingen voor professionals die werken met deze doelgroepen.
ECT
ECT is de afkorting van elektroconvulsietherapie. Het is een behandeling die wordt toegepast in de psychiatrie bij verschillende ziektebeelden. ECT is de meeste effectieve behandeling van een ernstige depressie.
DITSMI zorgmodel bij patiënten met EPA
Met het zorgmodel DITSMI kunnen we patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) opnieuw en soms voor het eerst diagnosticeren en na indicatiestelling behandelen volgens de huidige professionele richtlijnen. Doel is herstel van lichamelijk en psychisch welbevinden, maatschappelijke rollen, contact, zingeving