Direct naar:

Kortdurende Individuele Deeltijd (KID)

Voor wie?

De Kortdurende Individuele Deeltijd (KID) is een deeltijd voor jeugd en jongvolwassenen van 14 t/m 23 jaar met psychiatrische problematiek in Doetinchem. De KID is bedoeld voor crisisinterventie, stabilisatie en het voorkomen van een opname.

Hoe werkt de KID?

We werken herstelgericht en het programma-aanbod is maatwerk. De ene jongere is gebaat bij het volgen van een of twee dagdelen, de ander vijf dagen per week. Als je naar school gaat of werkt proberen we dit zoveel mogelijk in stand te houden en zal deelname aan de KID rondom deze activiteiten gepland worden. We hebben verschillende programma’s waar je aan mee kunt doen. Deze zorgen voor meer overzicht en structuur, helpen je met sociale vaardigheden of zijn gericht op het voorkomen van een crisis.


Daarnaast vinden we creatieve en sportieve activiteiten erg belangrijk. Deze vinden plaats in een creatieve ruimte/lokaal, sportzaal of zwembad.


Een team van verpleegkundigen, een bewegingsagoog en ervaringsdeskundige begeleiden de groepen.

Aanmelden

Je kunt worden aangemeld voor de KID door een behandelaar binnen GGNet, bijvoorbeeld de Crisisdienst of je ambulante behandelaar, of door een behandelinstelling in de regio Doetinchem. De voorwaarde is dat deze behandelaar betrokken blijft. We werken nauw samen met jou en je behandelaar en het is mogelijk dat je ook met deze behandelaar gesprekken hebt terwijl je het programma op de KID volgt. De KID wordt gezien als een ‘module’ die tijdelijk toegevoegd kan worden aan een ambulante behandeling.

Als tijdens de intake-ZAG (zorgafstemmingsgesprek) gezamenlijk doelen voor deelname gesteld kunnen worden kan er na deze intake-ZAG gestart worden. We hebben geen wachtlijst.


De duur is meestal 8 weken. Elke 4 weken is er een ZAG waarin jouw voortgang besproken wordt.

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling betrekken.

Heb je als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn bij de patiënt.

Informatie voor familie op de website van GGNet