Direct naar:

Over GGNet

Psychische problemen kunnen levens ontwrichten. Toch zien wij perspectief. Altijd. Bij iedereen. 
Iedereen heeft behoefte aan contact. Dat maakt ons mens. Het vervelende van psychische problemen is dat die er vaak voor zorgen dat u die contacten (deels) kwijtraakt. U kunt zelfs geïsoleerd raken. Mensen om u heen begrijpen of vertrouwen u niet altijd meer. Er ontstaat dan een vervelende afstand. Dat is natuurlijk heel naar voor uzelf, maar ook voor vrienden en familie. 

Een wereld te winnen

GGNet is dé specialist voor mensen met psychische problemen én voor hun naasten. Want samen zoeken we naar de echte oorzaak van de psychische aandoening om daarna de juiste behandeling te starten. Met het behandelteam en met de mensen om u heen willen we u graag verder helpen en verbindingen weer herstellen. En dat werkt, echt! Door mensen met elkaar te verbinden is er een wereld te winnen. 

 

Wat is herstel?

Verbindingen herstellen. Dat is waar we aan werken, elke dag weer. Het begrip herstel verwijst naar iets anders dan alleen het genezen van de ziekte. In een herstelproces hervindt u uw persoonlijke balans na ervaringen van (heftige) psychische ontwrichting en groeit u over de gevolgen van een psychiatrische aandoening heen. U ontdekt daarbij uw eigen kracht en mogelijkheden voor een leven dat voor u waardevol is, met of zonder de psychische kwetsbaarheid. Lees over herstelgerichte zorg binnen GGNet, of bekijk filmpjes met herstelervaringen

 

 

Meisje blaast bellen

Wat doen we bij GGNet?

Met 2.100 collega’s en 200 vrijwilligers werken we aan het herstellen van verbindingen voor 18.000 mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen en voor hun naasten.

We ondersteunen, begeleiden en behandelen deze mensen in Noord- en Oost-Gelderland. Dit doen we vanuit de standplaatsen Apeldoorn, Doetinchem, Zutphen, Zevenaar en Winterswijk. Op diverse locaties rondom deze standplaatsen hebben we beschermde woonvormen. 

Wij behandelen vaak mensen met een depressie, met angst- en paniekklachten, een trauma, een persoonlijkheidsstoornis, eetproblemen, een bipolaire stoornis en mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. We hebben daarom verschillende behandelingen, zoals ECT, EMDR, behandeling van trauma, etc. Als uw klacht in een korte tijd opgelost kan worden, kan u terecht bij Bas Basis GGZ. Hebt u specialistische zorg nodig, dan kunt u terecht bij GGNet.

Binnen GGNet kennen we een aantal specialismen met een hele specifieke doelgroep of een specifieke aandoening: 

 

Kleindochter omhelst oma

Meerjarenbeleidsplan (2020-2023)

In een tijd waarin veel mensen hulp zoeken en de financiering onder een vergrootglas ligt, is de weg naar herstel niet altijd eenvoudig. Maar we hebben vertrouwen. We zien namelijk perspectief. Altijd. Bij iedereen. We willen vooruit, vernieuwen en verbeteren. Omdat we dagelijks zien hoe groot de impact van een psychische aandoening is op mensenlevens. Omdat er zoveel op het spel staat, voor de patiënt zelf, zijn omgeving, maar zeker ook voor onze gemeenschap als geheel. Samen met onze partners werken we aan een inclusieve maatschappij, waarin iedereen de ruimte heeft om zijn eigen leven te leiden.

We zijn trots dat we onze ambities geformuleerd hebben in ons meerjarenbeleidsplan.

U kunt hier ons meerjarenbeleidsplan lezen (675 KB)

Meerjarenbeleidsplan

Hoe zit onze organisatie in elkaar?

Bekijk het organogram van GGNet

Binnen GGNet werken we in drie zorgdivisies: 

  • Ambulant
  • Behandeling & Verblijf 
  • BOJ (Bas Basis ggz, GGNet Ouderen en GGNet Jong)

De stafmedewerkers werken in twee divisies: 

  • Markt
  • Mens & Organisatie 
  • Bedrijfsvoering

De Raad van Bestuur stuurt GGNet centraal aan. Lees meer over Bestuur & Toezicht


GGNet kent drie medezeggenschapsorganen: 

Lees meer over medezeggenschap en ondersteuning

Man en vrouw met bal

Locaties

Werkgebied GGNet 2022 v2 

GGNet wil zoveel mogelijk de ggz zorg in de leefomgeving van mensen aanbieden

Werken en leren

We zijn gemotiveerd te zoeken naar verbeteringen en vernieuwingen van onze zorg. Daarom zoeken we mensen met een open blik, die leergierig zijn en de samenwerking zoeken. Wij zijn een lerende organisatie en willen steeds verder. Want als ggz-organisatie zien we dagelijks hoe groot de impact is op mensenlevens van een psychische aandoening. Daarom willen we vooruit, vernieuwen en verbeteren. Omdat er zoveel op het spel staat, voor de betrokken patiënt, zijn omgeving, maar zeker ook voor onze gemeenschap als geheel.

Drie vrouwen aan het werk