Kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis

Iedereen herkent de volgende, normale persoonlijkheidskenmerken in zekere mate in zijn eigen leven:

 • gevoelens van jaloezie
 • gevoeligheid voor kritiek
 • impulsiviteit
 • afhankelijkheid
 • perfectionisme
 • de neiging moeilijke zaken te vermijden
 • verlegenheid

Als er een persoonlijkheidsstoornis bij u is vastgesteld, is een aantal van deze eigenschappen in extreme mate aanwezig. Zo kan het zijn dat u erg emotioneel, onvoorspelbaar of impulsief reageert. U voelt zich snel afgewezen of eenzaam, omdat u anderen niet vertrouwt. Ook kan het zijn dat u zich erg afhankelijk voelt van anderen en bang bent om verlaten te worden. Misschien probeert u conflicten te vermijden of bent u juist voortdurend met anderen in conflict. U kunt ook last hebben van andere problemen naast uw persoonlijkheidsstoornis. U kunt dan denken aan een angststoornis, depressie of psychose.

Er zijn dus veel verschillende kenmerken en klachten die kunnen wijzen op een persoonlijkheidsstoornis. Vaak weet u wel dat er iets niet klopt, maar zoekt u pas hulp als u echt vastloopt.

‘Ik heb door mijn borderline-problematiek op de bodem van de oceaan gelegen. Maar na een intensieve behandeling drijf ik nu weer aan de oppervlakte. En natuurlijk ga ik nog wel eens kopje onder, maar ik weet dat dit bij het leven hoort. Ik heb door de behandeling en mijn herstel een reddingsboei gemaakt, die ik gebruik als ik dreig kopje onder te gaan.’

De meest bekende persoonlijkheidsstoornissen

De meest bekende persoonlijkheidsstoornissen zijn:

 • borderline persoonlijkheidsstoornis
 • narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • vermijdende persoonlijkheidsstoornis
 • afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
 • dwangmatige persoonlijkheidsstoornis

Op de website van De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) kunt u meer lezen over wat een persoonlijkheidsstoornis is

Of lees het interview met klinisch psycholoog Corinne Ossebaard. Zij legt uit wat een persoonlijkheidsstoornis is, wat het betekent voor iemand en welke behandelingen er zijn.

Behandeling van een persoonlijkheidsstoornis

Het doel van de behandeling van een persoonlijkheidsstoornis is dat u meer adequate manieren van denken, voelen en doen aanleert. U leert beter omgaan met uw persoonlijkheidsstoornis en hebt minder last van de symptomen. Hierdoor voelt u zich beter . U leert beter met anderen te communiceren en versterkt uw zelfvertrouwen. Ook werkt u aan het verbeteren van de relatie met anderen in uw omgeving, bijvoorbeeld uw collega’s op uw werk.

De behandeling duurt maanden tot jaren. Hoe uw behandeling vormgegeven wordt, welke behandeling en hoe intensief, hangt af van de aard en ernst van uw problematiek en van uw wensen. Mogelijke behandelingen zijn:

 • ambulante individuele of groepspsychotherapie;
 • aangevuld met beeldende of psychomotorische therapie of muziektherapie;
 • deeltijdbehandeling met een multidisciplinair behandelaanbod (bijvoorbeeld groepspsychotherapie, beeldende therapie, sociotherapie);
 • klinische behandeling (bijvoorbeeld groepspsychotherapie, beeldende therapie, sociotherapie);
 • een trainingsgericht behandelaanbod, bijvoorbeeld gericht op emotieregulatie;
 • een steunend structurerend gesprekcontact.

GGNet heeft veel expertise op verschillende plekken in de organisatie over persoonlijkheidsstoornissen:

 • U kunt bij Bas Basis GGZ (onderdeel van GGNet) terecht wanneer uw klacht in een korte tijd opgelost kan worden.
 • Heeft u specialistische zorg nodig, dan kunt u terecht bij de poliklinieken van GGNet.
 • Scelta is het expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen van GGNet. Daar kunt u terecht wanneer er intensievere zorg nodig is. Scelta vindt u in Apeldoorn en Nijmegen, en heeft een eigen website. Scelta, locatie Apeldoorn, ontving het Top GGz-keurmerk als expertisecentrum voor volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis. Binnen Scelta wordt tevens second opinion onderzoek uitgevoerd.
 • Bent u ouder dan 60 jaar? Dan kunt u ook terecht bij ons specialisme Ouderen.

Wachttijden

Voor wachttijden voor onze poliklinieken kunt u hier terecht.

Voor actuele informatie over de wachttijden specifiek bij Scelta, verwijzen wij u door naar de locatie waarnaar u bent doorverwezen. Op de locatie is de actuele stand bekend.

Ervaringen patiënten

‘Het team van therapeuten heb ik altijd ervaren als een groep professionals, die betrokken zijn bij hun cliënten en het proces waar zij doorheen gaan. Zij kijken naar ieder individu, denken mee en begeleiden je door je proces richting een gezonder leven. Ik weet nu hoe ik op een gezondere manier kan leven en zorg veel beter voor mezelf. Ik weet nu hoe ik dingen beter kan aanpakken en wat ik daarvoor nodig heb. Echt een goede investering voor de rest van mijn leven en ben blij dat ik toen de keuze gemaakt heb om dit aan te gaan.’ Lees verder op de website van Scelta.\

Lees hier het ervaringsverhaal van Astrid

Lees hier meer ervaringsverhalen

‘Ik ben deze behandeling aangegaan. Ik wist dat ik destructief met mezelf omging. Dat wilde ik niet meer. En dat is gelukt. Het lukt me nu negatieve gedachten te verdragen, wetend dat ze uit mijn verleden komen. Ik kan deze gedachten laten, want al zijn ze minder streng en hard, ze zijn er nog wel. Maar ik wil niet meer op die manier leven. Ik wil gezonde keuzes maken om verder te komen, niet om (mezelf) kapot te maken.’

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naastenvan de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Hebt u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn bij de patiënt.