Aanmelden Scelta Apeldoorn

Scelta Apeldoorn biedt klinische en dagklinische behandeling wanneer ambulante hulp onvoldoende verandering heeft gebracht. Na overleg met je verwijzer wordt een indicatiestellingsonderzoek aangeboden gericht op de vraag wat passende behandeling kan zijn. Het advies kan zijn: het volgen van een diagnostisch programma (een dag per week gedurende 12 weken), een driedaagse psychotherapeutische deeltijdbehandeling (di-wo-do gedurende negen maanden) of een klinisch psychotherapeutische behandeling (4 dagen per week, zondagavond tot en met donderdag, negen maanden). Scelta Apeldoorn werkt met dialectische gedragstherapie, schematherapie en compassiegerichte therapie. Scelta Apeldoorn biedt topklinische zorg en kent een bovenregionaal aanbod.

Aanmelden Scelta Nijmegen

Scelta Nijmegen biedt groepsbehandeling voor mensen die eerder behandeling op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek hebben gehad, en daar onvoldoende resultaat van hebben gemerkt. Na overleg met uw verwijzer en eventueel uzelf, wordt beoordeeld of u op de wachtlijst voor een intakegesprek komt. Tijdens de intakefase, wordt gekeken of Scelta Nijmegen een geschikte behandeling voor u kan bieden en zo ja, welke dat zou kunnen zijn. Onze groepsbehandelingen zijn wisselend qua intensiteit (van één groep in de week tot een deeltijdbehandeling van twee dagdelen). Onderdeel van de groepsbehandelingen zijn ook individuele gesprekken. Scelta Nijmegen biedt geen op zichzelf staande individuele behandeltrajecten aan.