Verwijzing

Om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen vragen wij het volgende aan ons te sturen:
- Verwijsbrief, bij voorkeur van uw huidige behandelaar met een duidelijke vraagstelling;
- Informatie van eerdere behandelingen, intake- en ontslagbrieven, psychologische onderzoeken;
- Persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres).

Na ontvangst van bovenstaande informatie, wordt beoordeeld of een intakegesprek bij ons ingepland kan worden.
Zonder informatie over eerdere behandelingen kunnen we uw aanmelding niet in behandeling nemen.

Stuurt u de verwijzing voor aanmelding op naar GGNet Scelta Nijmegen.
Klik hier voor de contactgegevens.


Hierbij gelden de volgende criteria:
- Gestelde diagnose op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen;
- Eerdere (ambulante) behandeling binnen SGGZ gericht op persoonlijkheidsproblematiek met onvoldoende effect;
- BMI boven de 18;
- IQ boven de 80;
- Open staan voor, en in staat zijn om groepsbehandeling te volgen.

Op het moment dat er sprake is van andere klachten die eerst behandeling behoeven, is verwijzing naar een andere instantie op zijn plek.

voorbereiding indicatiestelling

Bij aanvullende vragen nemen we telefonisch contact met u of uw verwijzer op.

De volgende stappen worden daarna gezet:
- Uitnodiging voor een intakegesprek, u ontvangt een brief per post hiervoor.
- Daarnaast wordt er een online vragenlijst naar u toegestuurd.

Na het indicatiestellingsonderzoek

Na de intakegesprekken bespreken wij de bevindingen met onze collega’s in een intakevergadering en geven wij een advies voor eventuele behandeling. U en uw verwijzer krijgen hier (telefonisch) bericht van.

Er zijn een aantal uitkomsten mogelijk:
- U ontvangt een uitnodiging voor verder onderzoek.
- U wordt uitgenodigd voor een oriënterend gesprek voor een van de behandelprogramma’s.
- Er wordt een behandeladvies gegeven dat niet door Scelta zelf wordt uitgevoerd. U wordt dan terugverwezen naar de huisarts of uw verwijzer.

Start behandeling

Als uw klachten binnen Scelta Nijmegen behandeld kunnen worden, komt u op de wachtlijst voor het betreffende behandelprogramma. De regiebehandelaar zal u, zoveel als mogelijk, duidelijkheid verschaffen over wanneer dit programma kan starten.