Traject

 1. Screening
 2. Intakegesprek of second opinion
 3. Advies gesprek en, indien geïndiceerd, behandeling.

Op welke doelgroep richten wij ons?

 • De leeftijd van de patiënt ligt tussen de 18 en 65 jaar.
 • Er is sprake zijn van een vastlopende behandeling (behandeling heeft geleid tot onvoldoende resultaat) in de SGGZ betreffende persoonlijkheidsproblematiek.
 • Patiënt is voldoende gemotiveerd, iedereen is vrijwillig in behandeling.
 • Patiënt heeft een IQ boven de 80.
 • Patiënt heeft een BMI van 18 of hoger.
 • Patiënt is de Nederlandse taal voldoende machtig.

Behandelverantwoordelijkheid

Wanneer patiënt geaccepteerd is voor behandeling bij Scelta, is Scelta regiebehandelaar per de startdatum van behandeling. Na behandeling bij Scelta wordt patiënt voor eventuele nabehandeling terugverwezen naar de verwijzer.

Als u uw patiënt verwijst naar Scelta Apeldoorn, willen we graag dat u het formulier continuiteit van zorg invult. Het getekende formulier kunt u meesturen met de verwijzing naar Scelta Apeldoorn. Zonder deze garantie nemen wij de aanmelding niet in behandeling.

Download het formulier afspraak continuiteit van zorg

Verwijzen

U kunt verwijzen naar één van onze locaties.

 • U verwijst naar Scelta Apeldoorn als de behandeling in de specialistische zorg is vastgelopen. Ook kunt u verwijzen voor consultatie, diagnostiek en advies. De regio van de patiënt is hierbij niet van belang.

  Scelta Apeldoorn biedt klinische en dagklinische behandeling wanneer ambulante hulp onvoldoende verandering heeft gebracht. Na verwijzing wordt een indicatiestellingsonderzoek aangeboden gericht op de vraag wat passende behandeling kan zijn. Het advies kan zijn: het volgen van een diagnostisch programma (een dag per week gedurende 12 weken), een driedaagse psychotherapeutische deeltijdbehandeling (di-wo-do gedurende negen maanden) of een dagklinisch psychotherapeutische behandeling (ma - di - wo - do, negen maanden). Scelta Apeldoorn werkt met dialectische gedragstherapie, schematherapie, compassiegerichte therapie en sensorimotor psychotherapie. Scelta Apeldoorn biedt topklinische zorg en kent een bovenregionaal aanbod.

 • U verwijst naar Scelta Nijmegen als uw patiënt specialistische behandeling nodig heeft voor persoonlijkheidstoornissen (zie inclusiecriteria). Deze zorg is regiogebonden.

 • Scelta Nijmegen biedt behandeling volgens therapeutische kaders: Dialectische Gedragstherapie (DGT), Schema Therapie (SFT). Het betreft altijd een groepstherapeutische behandeling (wekelijks of deeltijd), waar zo nodig individuele contacten aan worden toegevoegd.

Instructies voor de verwijzing:

 • Bij voorkeur is de verwijzer een behandelaar die goed op de hoogte is van de problematiek van de patiënt en bij wie de patiënt op dat moment (nog) in behandeling is. Telefonisch vooroverleg is vaak zinvol. U kunt contact opnemen met het secretariaat van de locatie.
 • Wij vragen bij verwijzing alle relevante behandelinformatie uit voorgaande behandelingen van patiënt met de verwijzing mee te sturen. U kunt dit ook per e-mail verzenden naar:
 • Vermeld in het aanvullende deel van de verwijsbrief altijd het emailadres en het telefoonnummer van de patiënt, omdat wij veel communiceren via de mail.
 • Mochten we niet voldoende informatie hebben zullen we u daarover berichten. De aanmelding kan pas in beraad worden genomen als de informatie over voorgaande behandelingen compleet is.
 • Print de informatie voor uw patiënt.

Verwijsprocedure Apeldoorn

Verwijsprocedure Nijmegen

Contact

Bij suïcidale uitingen, gevaar voor patiënt en/of sociale omgeving voor de regio Apeldoorn met spoed telefonisch verwijzen naar de Crisisdienst van GGNet voor een crisisconsult, telefoonnummer 088 – 933 4400.

Voor uw patiënt

Heeft u vragen over uw aanmelding, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat Apeldoorn op 088 – 933 2670 en secretariaat Nijmegen 088 – 933 3300.

Waar word ik verwacht?

U krijgt na aanmelding informatie van GGNet Scelta over de locatie waarop u wordt verwacht.