Verwijzing

Om je aanmelding in behandeling te kunnen nemen vragen wij het volgende aan ons te sturen:

  • verwijsbrief (huidige) behandelaar met een duidelijke vraagstelling, informatie over eerdere behandelingen en persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres)
  • getekend terugname garantie formulier
  • jouw eigen geschreven levensverhaal
  • korte motivatie voor behandeling

Na ontvangst wordt beoordeeld of Scelta jou een indicatiestellingsonderzoek kan bieden.

Voorbereiding indicatiestelling

Wij nemen telefonisch contact met je op om de aanmelding door te nemen.

De volgende stappen worden daarna gezet:

  • uitnodiging voor indicatiestellingsonderzoek
  • ontvangst via de e-mail van online vragenlijst die nodig is voor het indicatiestellingsonderzoek

Indicatiestelling

De indicatiestelling bestaat uit een of meerdere gesprekken om de kern van uw probleem vast te stellen:

  • een gesprek met één of twee behandelaren.

Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar je eerste afspraak. Wij zijn wettelijk verplicht om je identiteit en burgerservicenummer (BSN) vast te stellen.

Na het indicatiestellingsonderzoek

Na de gesprekken bespreken wij in de intakevergadering de bevindingen en geven wij een advies voor eventuele behandeling. U en uw verwijzer krijgen hier (telefonisch) bericht van.
Er zijn een aantal uitkomsten mogelijk:

  • je ontvangt een uitnodiging voor een tweede gesprek voor aanvullend onderzoek.
  • je wordt uitgenodigd voor een oriënterend gesprek voor een programma.
  • er wordt een behandeladvies gegeven dat niet door Scelta zelf wordt uitgevoerd. Dit behandeladvies gaat ook naar je verwijzer, die daarmee verder kan.

Start behandeling

Als u binnen Scelta Apeldoorn behandeld gaat worden, sturen wij een bevestiging aan u en een kopie aan uw verwijzer. U kunt het secretariaat bellen voor informatie over de startdatum van uw behandeling.