Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen geeft de Cliëntenraad adviesrecht over alle zaken die de patiënten van GGNet betreffen. In de wet worden drie manieren genoemd om de medezeggenschap uit te oefenen:

  • Adviesrecht
  • Instemmingsrecht
  • Ongevraagd advies

Dit betekent dat de Raad van Bestuur nooit beslissingen kan nemen over patiënten zaken zonder advies aan de Cliëntenraad te vragen. De Cliëntenraad oefent daardoor invloed uit op de kwaliteit van de zorg

Per 1 juli 2020 is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018) geldig. Daarom hebben GGNet en de cliëntenraad hun samenwerkingsafspraken aangepast aan de nieuwe wet en vastgelegd in de nieuwe medezeggenschapsregeling.

Nieuw in deze wet is dat cliënten die langdurig bij ons verblijven inspraak hebben op zaken die direct van invloed zijn op dagelijks leven. Daarnaast is het ‘verzwaard adviesrecht’ van de raden omgezet in het recht op instemming. Dit betekent dat besluiten over sommige onderwerpen niet mogen worden uitgevoerd zonder toestemming van de cliëntenraad. Denk hierbij aan voeding, veiligheid, recreatie, verhuizing, cliëntenregelingen en dergelijke. Ook is in de wet opgenomen dat de cliëntenraad recht heeft op begrijpelijke informatie, een eigen budget, het kunnen inhuren van deskundigheid en een onafhankelijke ondersteuner.

De verschillende aanpassingen in de wet maken dat de Centrale en Regionale Cliëntenraden nog beter de belangen van cliënten die bij GGNet in zorg zijn kunnen vertegenwoordigen.

Heb je vragen over de nieuwe medezeggenschapsregeling?
Mail of bel naar 0622209322 of 088 933 4676
email: clientenraad.centraal@ggnet.nl

Hand op groene bladeren

Werkwijze

De raadsvergaderingen zijn één keer per maand op dinsdag. Dan worden de lopende zaken besproken. De vergaderingen zijn overdag.

De Medezeggenschap bestaat uit

1 centrale raad

2 regioraden: cliëntenraad Apeldoorn en Clientenraad Achterhoek en Zutphen

De regionale cliëntenraden hebben een afvaardiging naar de Centrale Cliëntenraad.

Andere overlegmomenten zijn met de Raad van Bestuur, de zorg-directeuren, teammanagers, de Klachtencommissie, de PVP, enzovoort.

Bij al deze overlegmomenten wordt informatie uitgewisseld en worden de belangen van de patiënten behartigd. Om deze taken goed te vervullen volgt de Cliëntenraad kritisch het beleid van GGNet, bundelt wensen en meningen, helpt structurele klachten op te lossen, toetst en controleert.

Ook nemen leden van de Cliëntenraad deel aan diverse werkgroepen en platforms binnen GGNet, bezoeken zij de afdelingen van GGNet, organiseren chats, whatsappen en beeldbellen met patiënten en volgen trainingen en scholingsbijeenkomsten.

drie vrouwen op bankje

Laat uw stem horen!

De Cliëntenraad hoort graag tegen welke problemen patiënten aanlopen en of deze problemen te maken hebben met het gevoerde beleid van GGNet.

Lid worden kan ook: lid zijn van een cliëntenraad is erg leuk en afwisselend. Zo zit je om tafel met de Raad van bestuur van GGNet en zo drink je een kopje koffie met een patient om te horen wat er op de 'vloer' gezegd wordt.

Spreekt dit je aan, neem dan contact op met:

De centrale cliëntenraad 06 22209322 of 088 933 4676 email: clientenraad.centraal@ggnet.nl

De chat: elke woensdag van 13.30 tot 16.00 uur via ggnet.nl/chat

Whatsapp of bellen 06 222 09 322

Beeldbellen op afspraak na aanmelding via mail naar: clientenraad.centraal@ggnet.nl

29 839c2b2e8a jongeren met telefoon