Voor patiënten

We slaan uw persoons- en gezondheidsgegevens op in het elektronisch patiëntendossier (EPD). We doen dat in het belang van uw onderzoek en behandeling. De informatie bewaren we op een veilige manier, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Alleen medewerkers die daarvoor toestemming hebben, hebben toegang tot de informatie. Dat hebben ze alleen als ze betrokken zijn bij de administratie en uw intake, diagnostiek en behandeling. Zij zorgen voor een goede beveiliging van uw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

We bewaren de informatie alleen als die relevant is en als de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) ons daartoe verplichten. De WGBO verplicht ons om uw dossier 15 jaar te bewaren. Als u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. Het dossier van jongeren tot 18 jaar bewaren we totdat zij 34 jaar zijn (15 jaar na hun 18e verjaardag).

BAS Drie personen lopen op straat met fiets 072 LR

Recht op inzage, kopie, correctie en verwijdering

U hebt het recht om te vragen om inzage in uw gegevens en om correctie of verwijdering van uw gegevens. U heeft ook recht op een kopie van uw medisch dossier.

Dit kan tijdens de behandeling, maar ook daarna. U kunt uw regiebehandelaar hierom vragen. Hij zal dit dan voor u regelen. Is uw behandeling al enige tijd geleden beëindigd, dan kunt u het beste u verzoek om een kopie richten aan het secretariaat van de afdeling waar u in behandeling bent geweest. Zij zullen er dan zorg voor dragen dat u een kopie ontvangt. Dit zal normaal gesproken een digitale kopie zijn op een usb-stick. Voor ontvangst zult u zich moeten legitimeren, zodat wij zeker weten dat de kopie bij de juiste persoon terechtkomt. GGNet streeft ernaar om een verzoek voor een kopie van het dossier zo snel mogelijk af te handelen, maar in ieder geval binnen de wettelijke termijn van vier weken. Er worden voor een kopie van uw dossier geen kosten in rekening gebracht.

BAS Online Meisje in teamsgesprek 014 HR

Gegevensuitwisseling


Uw gegevens wisselen we uit met uw zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) of de gemeente (WMO en Jeugdwet). We doen dat om ervoor te zorgen dat uw onderzoek of behandeling wordt betaald. Wij zijn verplicht om uw zorgverzekeraar informatie te geven over uw hoofddiagnose. Bij gemeenten werkt dat anders. We vullen dan codes in op onze factuur die niets zeggen over de diagnose.

Ook wisselen wij vanaf 1 januari 2023 anonieme gegevens uit over zorgvraagtypering met de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Zij verzamelen deze informatie van alle GGZ-instellingen. Dat is hele nuttige informatie om landelijk te verzamelen. Zo kunnen we de vraag naar bepaalde zorg en het aanbod beter op elkaar afstemmen.

Als we op een andere manier gegevens willen uitwisselen, vragen we u daar vooraf toestemming voor. Wij doen dat niet als we door een wettelijke regeling verplicht zijn informatie te geven.

Heeft u bezwaar tegen het uitwisselen van gegevens? Dan kunt u via het secretariaat van uw behandel-locatie een privacyverklaring invullen.

Twee dames op een bankje bijgesneden

Voor verwijzers

We moeten enkele identificerende persoonsgegevens van u als verwijzer vastleggen, om uw patiënt te kunnen onderzoeken en behandelen. We kunnen dan de behandelingsovereenkomst met de cliënt uitvoeren. Die gebruiken we onder andere om met u te communiceren bij de intake en na afronding van de behandeling. Daarnaast zorgt het vastleggen van uw gegevens ervoor dat de gemeente of zorgverzekeraar onze zorg betaalt.

BAS Man op laptop 025 HR

Voor sollicitanten

Als u bij ons solliciteert, geeft u er toestemming voor dat we uw brief en cv bewaren tijdens de sollicitatieprocedure. Een maand na sluitingsdatum van de vacature, verwijderen we de gegevens als u niet voor een functie bij GGNet in aanmerking komt. Als we uw brief en cv willen bewaren, vragen we u daarvoor apart om toestemming.

Als u de job alert activeert, geeft u ons daarmee toestemming om uw mailadres en uw voorkeur voor het type nieuwe baan op te slaan. We houden u dan wekelijks op de hoogte van eventuele nieuwe vacatures. U kunt het alert op elk gewenst moment uitzetten.

BAS Dame kijkt tussen kledingrek 031 LR

Voor medewerkers

Wanneer je bij ons werkt, moeten we je persoonsgegevens vastleggen om zo je arbeidsovereenkomst te laten gelden.

BAS Twee dames in gesprek fiets 066 HR

Voor gebruik websites

GGNet hecht waarde aan uw privacy. We behandelen uw gegevens met grote zorgvuldigheid als u een van onze websites bezoekt. Die websites zijn: www.ggnet.nl, werkenbijggnet.nl, www.amarum.nl, www.scelta.net, www.vggnet.nl en www.basisdichtbij.nl. We houden ons hierbij aan de regels van de geldende privacy wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Logo zonder achtergrond

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.GGNet gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Van bezoekers van de website wordt geen persoonlijke of gevoelige informatie opgeslagen. GGNet houdt zich hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

GGNet maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies gebruiken we om gegevens over het bezoek aan de website te verzamelen en analyseren. Bijvoorbeeld het klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. Dat helpt ons om de website continu te verbeteren en af te stemmen op de behoefte van onze websitebezoekers. Wij passen de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics. Daarmee voldoet GGNet aan de Telecommunicatiewet en hoeft GGNet geen toestemming te vragen aan de websitebezoeker voor deze cookies. GGNet gebruikt deze geanonimiseerde gegevens om de website te verbeteren en aan te passen. Deze cookies weten niets over uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

De website van GGNet maakt voor het embedden van video's gebruik van YouTube. YouTube hanteert eigen voorwaarden rond het plaatsen van cookies, zie hiervoor het beleid op Google.

BAS Groep onder poort door 026 HR

Verspreiding en beveiliging

Verspreiding

We verkopen of delen de persoonlijke gegevens die we krijgen via onze websites niet aan derden voor commerciële doeleinden. Onze websites zijn: www.ggnet.nl, werkenbijggnet.nl, www.amarum.nl, www.scelta.net, www.vggnet.nl en www.basisdichtbij.nl. Wel delen wij e-mails, als dat nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Beveiliging

We doen onze uiterste best om onze websites te beveiligen tegen misbruik. Ook de data die we over u hebben opgeslagen beschermen we tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De website van GGNet is beveiligd via HTTPS. Dit zorgt ervoor dat gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn.

BAS Mensen op trap meekijken 022 HR

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die we verwerken, bewaren we niet langer dan nodig is voor de gegevensverwerking. We houden ons daarnaast aan wat de relevante wet- en regelgeving over het bewaren van persoonsgegevens voorschrijft.

Hebt u vragen over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en uw rechten op dit gebied? Neemt u dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van GGNet, Siebrand Schreurs. Dat kan via e-mail: fg@ggnet.nl, of telefonisch: 088 - 933 4799. Als u vermoedt dat er sprake is van een datalek, moet u hem direct bellen. Een datalek is bijvoorbeeld een verloren of gestolen laptop met gegevens die herleidbaar zijn tot personen. U kunt ook denken aan het verlies van een papieren dossier of een inbraak door een hacker. Maar ook wanneer u ten onrechte informatie van een andere patiënt te zien krijgt, is dat een datalek.

BAS Dame en heer shoppen schoenen 036 HR

Klachten?

Als u een klacht hebt over hoe wij omgaan met uw privacy en uw persoonsgegevens, kunt u dit bij fg@ggnet.nl melden.

BAS Drie mensen op straat 070 HR