Een wereld te winnen

GGNet gelooft in herstel voor iedereen. Iedereen kan beter worden. Soms gaat de ziekte misschien niet over, maar kun je wel leren hoe je er beter mee om kunt gaan. Met de juiste behandeling is veel meer herstel mogelijk dan vaak wordt gedacht. Samen met jou zoeken we op De Meent naar de echte oorzaak van de psychische aandoening om daarna de juiste behandeling te starten. Met ons behandelteam, de verpleegkundige teams en met de mensen om je heen willen wij je graag verder helpen en ondersteunen om weer te herstellen. En het werkt, echt! Door mensen met elkaar te verbinden is er een wereld te winnen!

GG Net Arbeidsmarktcampagne2022 260922 236

Wie zijn de patiënten op De Meent?

Je kunt bij De Meent terecht wanneer je ouder bent dan 18 jaar en meervoudige problemen hebt, vaak op verschillende gebieden. Je krijgt bij De Meent een vervolgbehandeling die verder gaat na een behandeling die je ergens anders gehad hebt, vaak is er sprake van herdiagnostiek.

GG Net Arbeidsmarktcampagne2022 260922 106

Behandelaanbod

We bieden verschillende behandelingen en therapieën, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, ERH training (Eigen Regie & Herstel training) en behandeling met medicijnen. Dagbesteding maakt ook altijd onderdeel uit van de behandeling. Je krijgt te maken met verschillende medewerkers, bijvoorbeeld met artsen, gespecialiseerde verpleegkundige medewerkers en woonbegeleiding.

Wij bieden herstelondersteunende zorg. Dit betekent dat we kijken naar je mogelijkheden en wensen, en niet alleen naar jouw klachten. We vinden zelfregie belangrijk maar sturen bij als dat nodig is. Samen met je behandelaar stel je de doelen van de behandeling vast. Ook maak je samen behandel-afspraken over therapie, dagbesteding, omgaan met medicijnen, het schoonhouden van je appartement enzovoorts.

De behandeldoelen worden besproken en vastgelegd in het behandelplan. Je werkt samen aan jouw herstel en zelfredzaamheid binnen de maatschappij.

GG Net Arbeidsmarktcampagne2022 260922 027

Het gebouw

De Meent bestaat uit zes gebouwen op het Groot Graffel in Warnsveld, waarvan er vijf bestemd zijn voor patiëntenverblijf, en één met een gemeenschappelijke ruimtes en voor kantoren. In De Meent zijn drie verblijfsvormen: groepswoningen, semi-appartementen en appartementen. Rondom het gebouw De Meent liggen daarnaast ook 7 bungalows waar langdurige zorg wordt verleend. De Meent biedt plaats aan 140 mensen.

GG Net Arbeidsmarktcampagne2022 260922 359

Teams binnen de Meent

De medewerkers van De Meent zijn allen verbonden aan een team. Je ontvangt zorg van één van de negen teams met elk een eigen, min of meer, specifieke doelgroep. De patiënten van één team verblijven door de gehele Meent, dus niet in één gebouw of gang. Als je vragen hebt over de dagelijkse gang van zaken binnen De Meent kun je terecht bij jouw team.

GG Net Arbeidsmarktcampagne2022 260922 145

DITSMI

DITSMI is een zorgmodel, ontwikkeld op De Meent. Met dit zorgmodel zorgen we ervoor dat patiënten met een ernstige psychische aandoening (EPA) opnieuw en soms voor het eerst te diagnosticeren en na indicatiestelling te behandelen volgens de huidige professionele richtlijnen. DITSMI is een Engelse afkorting en betekent: Diagnose, Indicate, Treat Severe Mental Illness. Of vrij vertaald: Diagnosticeren, indiceren en behandelen van een ernstige psychische aandoening.

Informatie voor naasten

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Je kunt als naaste tot grote steun zijn voor de persoon die bij GGNet in behandeling is, maar soms heb je zelf ook een steuntje in de rug nodig.

Via ons Naasten Platform lees je over de verschillende mogelijkheden die GGNet biedt om jou te ondersteunen.

Bij De Meent werken we met een familie ervaringsdeskundige. Deze heeft ervaringskennis opgebouwd op grond van eigen levenservaring met een familie/ verwant met psychische problemen. De familie ervaringsdeskundige ondersteunt het herstel van familie (en dus indirect van de patiënt) en bevordert een constructieve samenwerking tussen de patiënt, familie en hulpverlening. Vraag erna bij het behandelteam of mail naar familie-ervaringsdeskundigen.warnsveld@ggnet.nl.

Conny Kalker