Voor wie is EMDR?

EMDR wordt vooral toegepast wanneer u last blijft houden van een schokkende gebeurtenis, zoals (seksueel) geweld, een overval of een verkeersongeval. U hebt bijvoorbeeld flashbacks van de gebeurtenis of nachtmerries. Vaak is er dan sprake van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Door de inzet van EMDR neemt de kracht en emotionele lading van een nare herinnering af.

Bij complexe PTSS bekijken we samen of het nodig is eerst andere stabiliserende vaardigheden aan te leren voordat we met EMDR kunnen starten.

EMDR kan ook worden toegepast als een behandelonderdeel bij andere psychische klachten, bijvoorbeeld bij een paniekstoornis, sociale angst, fobieën of stemmingsstoornissen. Belangrijk is dan dat er een samenhang is tussen vroegere gebeurtenissen en uw huidige problemen.

Vrouwen kijken op telefoon

Hoe werkt EMDR?

De behandelaar vraagt eerst om aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Het doel is om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen.

Daarna beginnen we met de verwerking. De therapeut vraagt u opnieuw na te denken over de gebeurtenis. Tegelijkertijd krijgt u een andere taak. Vaak is dat het volgen van de hand van de therapeut, maar er kan ook gewerkt worden met een koptelefoon of met een lichtbalk. Daardoor is het moeilijk aan iets anders te denken. U moet de taak meerdere keren uitvoeren (een set).

De therapeut vraagt u wat er in uw gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt vaak een stroom van gedachten en beelden op gang. Soms komen er ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat en wij vragen u na elke set om u te concentreren op de meest opvallende verandering. Daarna volgt een nieuwe set.

De behandeling vindt bijna altijd op de polikliniek plaats. Soms wordt een patiënt voor de behandeling opgenomen.

U kunt EMDR volgen in de specialistische ggz en EMDR als losse behandeling in de basis ggz. Het is ook effectief bij het doorbreken van patronen in denken.

Lees meer op de site van Vereniging EMDR Nederland:

Illustratie man met donderwolk

Informatie voor naasten

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Je kunt als naaste tot grote steun zijn voor de persoon die bij GGNet in behandeling is, maar soms heb je zelf ook een steuntje in de rug nodig.

Via ons Naasten Platform lees je over de verschillende mogelijkheden die GGNet biedt om jou te ondersteunen.

Gezin op strand met hond -getty images