Een overzicht van onze cursussen

We bieden verschillende cursussen voor professionals, patiënten, familie, ouders, kinderen, asielzoekers en migranten. Neem voor meer informatie contact op met GGNet Preventie: telefoon 088 - 933 1180, e-mail preventie@ggnet.nl 

Agenda Preventie regio Apeldoorn en Zutphen

Agenda Preventie regio Oost-Gelderland en Liemers

Volwassenen

'Mijn baby en ik', (OBO: Ouder-Baby Ondersteuning)

De geboorte van een baby is een grote verandering in het leven van de ouders. Het is een bijzondere gebeurtenis, die naast (meestal) prettige gevoelens ook gevoelens van spanning en onzekerheid geven.Soms is het fijn om wat hulp en ondersteuning te krijgen bij deze uitdaging.

KOPP - ondersteuningsgroep

De ondersteuningsgroep is bedoeld voor volwassenen, vanaf 23 jaar, die zijn opgegroeid in een gezin met een ouder (of twee ouders) met psychische problemen.

Cursus 'Ontspannen verwachting'

De zwangerschap en geboorte van een baby is een grote verandering in het leven van de ouders. Het is een bijzondere gebeurtenis, die naast fijne gevoelens ook gevoelens van spanning en onzekerheid kunnen geven. Het is voor elke ouder wennen aan de situatie. Soms is het fijn om hierbij wat hulp en ondersteuning te krijgen.

Geheugenspreekuren

Veel mensen met zorgen over hun geheugen stappen niet gauw naar de huisarts of een andere deskundige. Onduidelijkheid over de oorzaak van de geheugenklachten kan juist veel onzekerheid met zich mee brengen. Het kan leiden tot het ontstaan of een toename van klachten.

Mijn peuter en ik

Bijna iedere ouder krijgt er vroeger of later mee te maken, een koppig peutertje dat enkel zijn eigen zin wil doen en niet tot reden vatbaar lijkt te zijn. Soms is het fijn om wat hulp en ondersteuning te krijgen bij deze uitdaging.

Zelfhulpmodules

Met de modules in het GGNet Karify Zelfhulpprogramma krijgt u hulp, tips en informatie. Dit kan u helpen om goed voor uzelf te zorgen.

Jeugd en Jongeren

KOPP-groepen

Heeft jouw vader of moeder ook psychische problemen of is jouw ouder verslaafd? Mensen die psychisch ziek of verslaafd zijn voelen zich niet erg goed. Ze kunnen soms snel boos worden of zijn juist heel erg verdrietig. Dat is moeilijk om te begrijpen.

Brussencursus

Hoe is het voor brussen om op te groeien met een broer of zus die ‘anders’ is en vaak meer zorg en aandacht vraagt van de ouders? Tijdens de brussengroep van GGNet gaat speciale aandacht uit naar de brus.

Familie en naasten

Partnercursus 'Omgaan met autisme'

Partner zijn van iemand met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is vaak niet gemakkelijk en kan voor stress en frustraties zorgen. Bij veel partners is er daarom de behoefte aan ondersteuning en het uitwisselen van ervaringen.

Partnercursus 'Omgaan met AD(H)D'

Partner zijn van iemand met AD(H)D is niet altijd gemakkelijk en kan voor stress en frustraties zorgen. Een tekort aan inzichten in AD(H)D en in communicatievaardigheden kan er toe leiden dat u als partner erg gaat twijfelen aan uzelf of aan uw relatie.

Cursus 'Voluit Leven'

Zorgen voor/omgaan met uw familielid/naaste met psychische problemen kan belastend zijn. Mantelzorgers kunnen er van alles aan doen om deze gevoelens niet te ervaren. Dit verzet tegen psychisch leed kost veel energie en belemmert ‘voluit leven’.

Cursus 'Omgaan met psychische problemen'

Leven met iemand met psychiatrische problematiek is zwaar. Voor degene zelf én voor naastbetrokkenen levert het veel spanning op. Veel naastbetrokkenen weten niet meer hoe ze moeten reageren of merken dat ook hun leven draait om de psychische problemen en de gevolgen daarvan.

Cursus 'Omgaan met borderline'

Wanneer iemand in het gezin een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft, dan kan dit voor familieleden ingrijpende gevolgen hebben. Gebrek aan kennis, zorgen en onzekerheid over de huidige situatie en het verdere verloop van de stoornis, niet weten hoe te reageren, betekenen voor familieleden een zware belasting.

Oudercursus Omgaan met autisme

De cursus Omgaan met autisme is gericht op ouders van een kind onder 18 jaar met ASS. De cursus ondersteunt ouders bij een aanpak in opvoeding en omgang.

Oudercursus Autisme

Ouder zijn van een jongvolwassene met een autisme spectrum stoornis (ASS), bijvoorbeeld hoog functionerend autisme, Asperger of PDD-NOS, is vaak niet gemakkelijk. GGNet Preventie geeft de oudercursus ‘Omgaan met Autisme’ om de draagkracht van de ouders te vergroten, zodat zij zich gesterkt voelen en zelf gezond blijven.

POM-gesprekken

Mensen in de directe omgeving van iemand met psychische problemen, kunnen veel vragen en onzekerheden hebben. Ondersteuning hierbij kan uit de omgeving komen, maar ook vanuit GGNet Preventie.

Zelfhulpmodules

Met de modules in het GGNet Karify Zelfhulpprogramma krijgt u hulp, tips en informatie. Dit kan u helpen om goed voor uzelf te zorgen.

Professionals

Trainingsmodule Leer beter slapen

Een goede nachtrust draagt bij aan een goede gezondheid. Langdurige slapeloosheid heeft een belangrijke negatieve impact op de kwaliteit van leven en het mentale welzijn en verdwijnt vaak niet vanzelf. Voor slechte slapers is cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-i) een effectieve behandeling, maar helaas hebben nog te weinig mensen hier toegang toe. Nu is er een gratis toegankelijke module voor professionals.

Deskundigheidsbevordering (incompany) op maat

GGNet Preventie draagt actief bij aan het overdragen van kennis en vaardigheden met betrekking tot ggz-onderwerpen. Er is scholingsaanbod ontwikkeld voor zowel professionals/ medewerkers als vrijwilligers die in aanraking (kunnen) komen met mensen met psychische problemen.

Asielzoekers en vluchtelingen

Stabilisatiegroep getraumatiseerde vluchtelingen

Een behandelprogramma van 6 a 8 bijeenkomsten in de basis ggz voor enkelvoudig of meervoudig getraumatiseerde vluchtelingen.

Individuele preventieve gesprekken - vluchtelingen

In maximaal vier ondersteunende gesprekken kunnen mensen hun psychische gezondheid bespreken. In deze gesprekken vindt men een luisterend oor, wordt advies gegeven.

Puber/AMV-groep - vluchtelingen

In de puber/AMV-groep vluchtelingen is er sprake van een combinatie van verwerking van het vluchtverhaal, psycho-educatie en vaardigheidstraining.

Mind-Spring - vluchtelingen

Een training van 8 bijeenkomsten psycho-educatie en vaardigheidstraining op verschillende onderwerpen: acculturalisatie, rouw, trauma, verlies, identiteit, sociaal netwerk, et cetera.

Je leven in beweging - vluchtelingen

Een training van 8 bijeenkomsten psycho-educatie en vaardigheidstraining in combinatie met bewegen. De deelnemers leren het belang van fysieke beweging voor hun lichamelijke en mentale welbevinden.

Leven en opvoeden tussen culturen

Een module van 4 bijeenkomsten over wat het voor jezelf, je rol als opvoeder en je kind betekent om te leven tussen culturen (herkomstland-Nederland) en hoe hierin balans te vinden.

De Slaapmodule - vluchtelingen

Slaapproblemen komen veel voor bij asielzoekers en statushouders. In deze module van 4 bijeenkomsten krijgen de deelnemers kennis over slapen en slaapproblemen, dit geeft inzicht in het belang van slaap en hoe problemen benaderd kunnen worden.

De Kracht van Gedachten - vluchtelingen

Deze module van 4 bijeenkomsten is gebaseerd op de Rationeel Emotieve Therapie: men wordt zich bewust van de invloed van (negatieve) gedachten op de eigen stemming en leert gezonder te denken. Door meer realistisch te denken, voel je je sterker en kun je beter omgaan met problemen.

Less stress - vluchtelingen

In de module Less stress staat het herkennen en leren omgaan met stress centraal. De module is voor asielzoekers en nieuwe statushouders.