Jeugd en Jongeren

 • scholieren met juf

  Brussencursus

  “Als we ruzie hebben, moet ik altijd verstandig zijn.”“Ik moet altijd rekening met mijn broer houden.”“Soms moet ik wat doen en mijn zus niet, bijvoorbeeld afdrogen. Dat ...

 • meisje met telefoon en fiets

  KOPP-groepen

  Iedereen is wel eens ziek. Sommige mensen hebben wel eens griep of breken een been. Andere mensen zeggen soms rare dingen of zijn heel erg moe en liggen de hele dag in be...

Volwassenen

 • vader en zoon verven stoel

  Mijn peuter en ik

  Bijna iedere ouder krijgt er vroeger of later mee te maken, een koppig peutertje dat enkel zijn eigen zin wil doen en niet tot reden vatbaar lijkt te zijn. Het kind is dw...

 • tweedamesopbankje

  Cursus 'Ontspannen verwachting'

  De zwangerschap en geboorte van een baby is een grote verandering in het leven van de ouders. Het is een bijzondere gebeurtenis, die naast (meestal) prettige gevoelens oo...

 • meisje met telefoon en fiets

  KOPP - ondersteuningsgroep

  Opgroeien in een gezin met een psychische zieke ouder kan erg belastend zijn. De kans is groot dat u hier op latere leeftijd nog last van ondervindt. Als kind heeft u mog...

 • meisje met kat

  'Mijn baby en ik', (OBO: Ouder-Baby Ondersteuning)

  De geboorte van een baby is een grote verandering in het leven van de ouders. Het is een bijzondere gebeurtenis, die naast (meestal) prettige gevoelens ook gevoelens van ...

 • Persoon met gitaar

  Zelfhulpmodules

  Met de modules in het GGNet Karify Zelfhulpprogramma krijgt u hulp, tips en informatie. Dit kan u helpen om goed voor uzelf te zorgen. Ga aan de slag...

Familie en naasten

 • vader en zoon verven stoel

  Kindergesprekken, een gesprek met uw kind thuis

  Als u of uw partner psychische problemen heeft, lukt het niet altijd om aandacht voor de kinderen te hebben, hoewel u dit wel graag zou willen. Ook is het lastig om met e...

 • 2 mannen aan tafel in gesprek

  POM-gesprekken

  Hoe gaat het met u? Dat willen wij graag weten. Van de één op de andere dag kunt u geconfronteerd worden met de zorg voor een naastbetrokkene met psychische problemen....

 • meisje met kat

  Oudercursus Autisme

  Ouder zijn van een jongvolwassene met een autisme spectrum stoornis (ASS), bijvoorbeeld hoog functionerend autisme, Asperger of PDD-NOS, is vaak niet gemakkelijk. In de a...

 • vader en zoon verven stoel

  Oudercursus Omgaan met autisme

  Ouder zijn van een kind met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), is niet altijd even gemakkelijk. Bij kinderen met ASS kan de ontwikkeling soms anders verlopen dan de ont...

 • 2 mannen aan tafel in gesprek

  Cursus 'Omgaan met borderline'

  Ondersteuning aan familie/naasten Als iemand in het gezin (partner, kind, broer, zus) borderline heeft, dan kan dit voor familieleden ingrijpend zijn. Bijvoorbeeld geb...

 • Familie op de bank

  Cursus 'Omgaan met psychische problemen'

  Van de één op de andere dag kunt u geconfronteerd worden met de zorg voor een naastbetrokkene met psychische problemen. Ineens bent u mantelzorger. Dat kan grote invloed ...

 • Jongere met hond tussen bomen

  Cursus 'Omgaan met psychose of schizofrenie'

  Wanneer iemand in het gezin (partner, kind, broer, zus) een psychose heeft, dan kan dit voor familieleden ingrijpende gevolgen hebben. Onvoldoende kennis over een psycho...

 • Vrouw blaast bellen

  Cursus 'Voluit Leven'

  Omgaan met uw familielid of naaste met psychische problemen kan belastend zijn. Het kan spanning, verdriet en angst geven of u voelt zich er onzeker door. Vaak is de r...

 • Partners in de gang

  Partnercursus 'Omgaan met AD(H)D'

  Partner zijn van iemand met AD(H)D is niet altijd gemakkelijk en kan voor stress en frustraties zorgen. Een relatie waarin één van de partners ADHD heeft, kan geregeld vo...

 • Partners in de gang

  Partnercursus 'Omgaan met autisme'

  Partner zijn van iemand met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is vaak niet gemakkelijk en kan voor stress en frustraties zorgen. Partners vinden het soms lastig om te b...

 • Jongere met hond tussen bomen

  Partnercursus 'Omgaan met NAH'

  Wanneer iemand door bijvoorbeeld een ongeluk of een herseninfarct schade aan het brein oploopt, kan dit grote gevolgen hebben. Hij of zij wordt (deels) afhankelijk van na...

 • Persoon met gitaar

  Zelfhulpmodules

  Met de modules in het GGNet Karify Zelfhulpprogramma krijgt u hulp, tips en informatie. Dit kan u helpen om goed voor uzelf te zorgen. Ga aan de slag...

Professionals

 • Man en vrouw met bal

  Deskundigheidsbevordering (incompany) op maat

  GGNet Preventie draagt actief bij aan het overdragen van kennis en vaardigheden met betrekking tot ggz-onderwerpen. Er is scholingsaanbod ontwikkeld voor zowel profession...

 • Vrouwen praten op bankje

  Trainingsmodule Leer beter slapen

  Een goede nachtrust draagt bij aan een goede gezondheid. Langdurige slapeloosheid heeft een belangrijke negatieve impact op de kwaliteit van leven en het mentale welzijn ...

Asielzoekers en vluchtelingen

 • meisje met kat

  Less stress - vluchtelingen

  In deze module van 4 bijeenkomsten staat herkennen en leren omgaan met stress centraal. Men krijgt inzicht in de gevolgen van stress op de algehele gezondheid en hoe dit ...

 • Wijzende vinger naar lijn

  De Kracht van Gedachten - vluchtelingen

  Deze module van 4 bijeenkomsten is gebaseerd op de Rationeel Emotieve Therapie: men wordt zich bewust van de invloed van (negatieve) gedachten op de eigen stemming en lee...

 • Hand op groene bladeren

  De Slaapmodule - vluchtelingen

  Slaapproblemen komen veel voor bij asielzoekers en statushouders. In deze module van 4 bijeenkomsten krijgen de deelnemers kennis over slapen en slaapproblemen, dit geeft...

 • Gesprek man en vrouw kroeg

  Leven en opvoeden tussen culturen

  Een module van 4 bijeenkomsten over wat het voor jezelf, je rol als opvoeder en je kind betekent om te leven tussen culturen (herkomstland-Nederland) en hoe hierin balans...

 • Twee jongeren in gesprek

  Je leven in beweging - vluchtelingen

  Een training van 8 bijeenkomsten psycho-educatie en vaardigheidstraining in combinatie met bewegen. De deelnemers leren het belang van fysieke beweging voor hun lichameli...

 • Hand op groene bladeren

  Mind-Spring - vluchtelingen

  Een training van 8 bijeenkomsten psycho-educatie en vaardigheidstraining op verschillende onderwerpen: acculturalisatie, rouw, trauma, verlies, identiteit, sociaal netwer...

 • Meisje blaast bellen

  Kindergroep - vluchtelingen

  In deze groep voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen: het vluchtverhaal, een veilige plek/bescherming, a...

 • gesprek in de keuken

  Puber/AMV-groep - vluchtelingen

  In deze groep is er sprake van een combinatie van verwerking van het vluchtverhaal, psycho-educatie en vaardigheidstraining. Er wordt gewerkt met creatieve werkvormen en ...

 • 2 vrouwen op tablet bij heg

  Individuele preventieve gesprekken - vluchtelingen

  In maximaal vier ondersteunende gesprekken kunnen mensen hun psychische gezondheid bespreken. In deze gesprekken vindt men een luisterend oor, wordt advies gegeven. Zo no...

 • Wijzende vinger naar lijn

  Stabilisatiegroep getraumatiseerde vluchtelingen

  Een behandelprogramma van 6 à 8 bijeenkomsten in de basis ggz voor enkelvoudig of meervoudig getraumatiseerde vluchtelingen. Men krijgt inzicht in de achtergrond van trau...