Direct naar:

Je leven in beweging - vluchtelingen

Een training van 8 bijeenkomsten psycho-educatie en vaardigheidstraining in combinatie met bewegen. De deelnemers leren het belang van fysieke beweging voor hun lichamelijke en mentale welbevinden. Hierdoor zijn ze beter in staat om op een meer gezonde wijze met spanningen en zorgen om te gaan.

Voor wie?

Asielzoekers of nieuwe statushouders kunnen deelnemen aan deze training.. Deelnemers ervaren spanningsklachten, hebben last van stress, ze willen negatieve gedachten leren omzetten in positieve gedachten. Er wordt rekening gehouden met de herkomst van de deelnemers bij het uitnodigen van een groep voor een nieuwe training.

Contactpersoon

Secretariaat Interculturalisatie

E-mailadres

interculturalisatie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1919

Waar en wanneer?

De training vindt plaats op het AZC of in samenwerking met de gemeente waar de statushouders wonen. De start van bijeenkomsten wordt bekend gemaakt in een persoonlijke uitnodiging en/of op flyers op de locatie. De training wordt gepland in overleg met de contactpersonen.

Gespreide hand