Hoe doen we dat?

We werken al op veel plekken in de regio samen in verschillende innovatieve projecten. In Doetinchem, Apeldoorn, Lochem, Zevenaar, Winterswijk en Zutphen. Om samen te zoeken naar hoe de zorg anders kan en toegankelijker wordt. Ook starten we in onze organisatie met zes programma’s. Niet alleen om ons zorgaanbod anders in te gaan richten. Ook om te zorgen dat technologie, kwaliteit & veiligheid, onderzoek & wetenschap en natuurlijk de vitaliteit van onze collega’s in deze ontwikkeling centraal staan. Door middel van programmatisch creëren gaan we ontdekken op welke wijze onze zorg en die van het netwerk in de regio verder vorm krijgt.

Twee vrouwen wandelen met fiets

Wat heb jij nog om mee te doen?

We gaan van zorgen voor… naar zorgen dat… en werken vanuit de vraag: Wat heb jij nodig om mee te kunnen doen? In deze korte animatie maken we duidelijk wat we daaronder verstaan:

Onze rol in de beweging Van Zorg naar Gezondheid

Onze rol is die van psychiatrisch specialist. We zijn op ons sterkst in de complexe context van mensen met mentale problemen. In die context willen we van toegevoegde waarde zijn voor een ieder met wie we daarin samenwerken. Voor onze patiënten en hun naasten, onze professionele partners. Ook binnen onze eigen organisatie zoeken we steeds naar hoe we complementair kunnen zijn aan elkaar. Daarvoor moet je elkaar goed kennen, en snappen wat de ander nodig heeft. Dat vraagt om verbinden en daar zetten we actief op in.

Man en vrouw aan het praten

Kennis delen

We willen onze kennis delen om - daar waar het kan - anderen zodanig te versterken dat wij misbaar worden. Denk daarbij aan onze partners in het sociale domein. Zo creëren we ruimte voor hen die ons toch nodig hebben. We hebben het vertrouwen dat we vanuit ons vakmanschap altijd kunnen komen tot de best passende zorg. We tonen lef als dat betekent dat we daarvoor nieuwe wegen bewandelen. We zijn trots op wat we doen. Al het goede dat we nu al doen, gaan we nog meer laten groeien.

Dames kijken samen op tablet

Magazine Van Zorg naar Gezondheid

Wij bewegen van 'Zorg naar Gezondheid' in onze regio Noord en Oost Gelderland om mentale gezondheid meer 'van ons' te maken en de toegang tot zorg die mensen nodig hebben te verbeteren. We gaan van zorgen voor... naar zorgen dat... Om te laten zien hoe we dat doen brengen we regelmatig dit digitale magazine over samenwerking op innovatieve manieren in het brede veld van zorg en welzijn. En over hoe wij als organisatie en de mensen die bij ons werken daarin willen faciliteren. Benieuwd? Klik op de afbeelding, lees hetmagazine en meld je op de laatste bladzijde aan voor de volgende uitgave.

Past jouw organisatie's innovatieve samenwerkingsproject heel mooi bij het gedachtengoed van 'Van zorg naar Gezondheid'? Stuur een bericht naar de redactie: vanzorgnaargezondheid@ggnet.nl. We delen ter inspiratie ook graag kennis en ervaring van anderen in onze uitgaven.

Projecten

We werken op veel plekken in de regio samen in verschillende innovatieve projecten. In Doetinchem, Apeldoorn, Lochem, Zevenaar, Winterswijk en Zutphen. Om samen te zoeken naar hoe de zorg anders kan en toegankelijker wordt.

Lees hier meer over projecten

2 mannen aan tafel in gesprek

In het nieuws #vanzorgnaargezondheid

  • Werken aan mentale gezondheid doe je samen! Project mental Helath Hub in Pointer 5 feb.
  • Samenwerking voor kwetsbare zwangere in Oost-Achterhoek. Voor een goede start in het leven. Lees het hier.
  • Hoe kan de inzet van versnellers helpen om de wachtlijsten in de ggz te verkorten? Lees hier verder.
  • Wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg slinken door samenwerking in regio: Effectief en werkbaar. Lees hier het hele artikel in de Stentor.
  • Amarum ontwikkelt nieuwe module Pontis.