De beweging

We gaan van zorgen voor… naar zorgen dat… en werken vanuit de vraag: ‘Wat heb jij nodig om mee te kunnen doen in de samenleving?’ Die vraag stellen we aan onze patiënten en cliënten. Maar we stellen die vraag ook aan onze 2200 medewerkers, en aan onze samenwerkingspartners.

In deze korte animatie maken we duidelijk wat we daaronder verstaan:

Waar doen we dat?

Wij bewegen 'Van Zorg naar Gezondheid' in ons werkgebied Noord en Oost-Gelderland. Samen met onze partners: huisartsen, het sociaal domein (welzijnsorganisaties en gemeenten) en verslavingszorg zijn we aan de slag om mentale gezondheid te versterken. 

Op dit moment onderzoeken we in de regio's Apeldoorn-Zutphen, Achterhoek en De Liemers met onze partners hoe de zorg anders kan en toegankelijker wordt. Er zijn al mooie stappen gezet.

GG Net ontmoeten aan tafel 158 HR

Hoe doen we dat?

De gezondheidszorg staat in het hele lang ernstig onder druk. Er zijn tekorten op de arbeidsmarkt, (lange) wachttijden, en naar verwachting blijft de zorgvraag de komende jaren sterk groeien. Om de zorg beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden, ondertekenden partijen uit de sectoren zorg, ondersteuning en welzijn in september 2022 het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA) 'Samen werken aan gezonde zorg'.

Twee vrouwen wandelen met fiets

Projecten

We werken op veel plekken in de regio samen in verschillende innovatieve projecten. Deze initiatieven zijn een opmaat voor de transformatie die het Integraal Zorg Akkoord (IZA) beoogt: een solide Mentaal Gezondheidsnetwerk en het gezamenlijk versterken van het regionale aanbod.

Nieuwe werkgebied kaart GG Net

De rol van GGNet

Onze rol is die van psychiatrisch specialist. We zijn op ons sterkst in de complexe context van mensen met mentale problemen. In die context willen we van toegevoegde waarde zijn voor een ieder met wie we daarin samenwerken. Voor onze patiënten en hun naasten, onze professionele partners. Ook binnen onze eigen organisatie zoeken we steeds naar hoe we complementair kunnen zijn aan elkaar. Daarvoor moet je elkaar goed kennen, en snappen wat de ander nodig heeft. Dat vraagt om verbinden en daar zetten we actief op in.

Sp park 2 mannen in duel 101

Kennis delen

We willen onze kennis delen om - daar waar het kan - anderen zodanig te versterken dat wij misbaar worden. Denk daarbij aan onze partners in het sociale domein. Zo creëren we ruimte voor hen die ons toch nodig hebben. We hebben het vertrouwen dat we vanuit ons vakmanschap altijd kunnen komen tot de best passende zorg. We tonen lef als dat betekent dat we daarvoor nieuwe wegen bewandelen. We zijn trots op wat we doen. Al het goede dat we nu al doen, gaan we nog meer laten groeien.

Dames kijken samen op tablet

Magazine Van Zorg naar Gezondheid

In ons magazine 'Van Zorg naar Gezondheid' laten we zien hoe we de beweging maken. Met voorbeelden uit de praktijk. Samen met onze partners op een innovatieve manier vanuit het brede veld van zorg en welzijn. En over hoe wij als organisatie en de mensen die bij ons werken daarin willen faciliteren.

Benieuwd? Klik op de link hieronder om het digitale magazine te lezen. Meld je op de laatste bladzijde aan voor de volgende uitgave.

Magazine schermafbeelding