Over VGGNet

Waarom is dit specialisme zo belangrijk? Omdat een licht verstandelijke beperking nog lang niet overal voldoende herkent en erkent wordt in de psychiatrie. Met daardoor mogelijk minder goed helpende behandelingen voor de patiënt. Dat zien wij graag anders! Een behandeling die rekening houdt met de mogelijkheden van de patiënt, daar werken wij elke dag aan.

Centraal op één plek in de regio, in Warnsveld, bieden wij behandeling op de polikliniek, in deeltijd en met opname.

Kennis delen

Kennis delen is voor ons belangrijk, zodat patiënten met een licht verstandelijke beperking ook binnen de reguliere GGZ behandeld kunnen worden. We ontwikkelen en delen kennis binnen en buiten GGNet, zodat:

 • Kennis over onze doelgroep vergroot wordt
 • Licht verstandelijke beperking herkent en erkend wordt in de GGZ
 • De doelgroep met minder complexe problemen binnen de reguliere GGZ een goede behandeling kunnen krijgen
 • Behandelingen beter worden door evidence based programma’s en richtlijnen (in de 3e, 2e en 1e lijn).

Kijk verder op onze website om te zien waar wij jou of jouw patiënt kunnen bijstaan.

Nieuws

 • Dag van de Zorg Egbert Jan Nieuwenhuis

  Het werken in de ggz loopt als rode draad door mijn leven

  Egbert Jan Nijenhuis werkt 21 jaar bij GGNet als psychiatrisch verpleegkundige, agoog en coach op de leerafdeling van de De Meent. Zijn functie combineert hij met het coachen van studenten. ''Dat ik met mijn jarenlange ervaring een steentje kan bijdragen aan het herstel van patiënten én het coachen van studenten, daar ben ik dankbaar voor en maakt mij trots. Het werken in de ggz loopt als rode draad door mijn leven”.

 • Verg overvieuw naar mensen op bank088

  Samenwerking in de Liemers

  Huisartsen, het sociaal domein (welzijnsorganisaties en gemeenten), de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in de regio Liemers zijn sinds vorig jaar 2023 samen aan de slag om mentale gezondheid in die regio te versterken. Onder de noemer ‘Toegankelijke GGZ in de Liemers’. Professionals uit de verschillende domeinen leren elkaar steeds beter kennen en kunnen laagdrempelig contact leggen. Kennis komt bij elkaar en wordt gedeeld. Hulpvragen worden in de breedte opgepakt. Op deze manier zijn we in staat de persoon achter de vraag de juiste zorg en/of ondersteuning op de juiste plek te bieden.

 • Verg iedereen in gesprek aan verg tafel 076

  Start Overlegtafel Winterswijk op 30 april

  Samenwerken om mensen met een mentale kwetsbaarheid te ondersteunen

  In de regio Winterswijk slaan huisartsen, het sociaal domein, de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg de handen ineen om mentale veerkracht van inwoners te vergroten. We doen dat in de wekelijkse Overlegtafel Winterswijk en op dinsdag 30 april is de aftrap.

Locaties

 • Warnsveld VGG Net

  Warnsveld - VGGNet

  Vordenseweg 12 (gebouw 't Laakveld)
  7231 PA Warnsveld

  Meer info

  Verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek
  Expertisecentrum
  Kliniek, Polikliniek en deeltijd.