Verwijzen als huisarts

U kunt uw patiënten via Zorgdomein aanmelden bij BAS of de tweedelijn van GGNet in de eigen regio. Wanneer bij de aanmelding geconstateerd wordt dat de hulpvraag te complex is voor de tweede lijn, of als de behandeling in de tweede lijn stagneert, zal er intern doorverwezen worden naar VGGNet. U meldt als huisarts uw patiënt dus niet meer rechtstreeks aan bij VGGNet.

Hebt u als huisarts toch vragen over een mogelijke patiënt voor VGGNet of over onze werkwijze? Dan kunt u contact opnemen met onze aanmeldfunctionarissen via aanmeldingenvggnet@ggnet.nl. Of telefonisch op de dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur via 088 933 3700.

Verwijzen als VG-instelling

Als VG-instelling kunt u een cliënt verwijzen mits er tweedelijns behandeling heeft plaats gevonden binnen de instelling en deze onvoldoende resultaat heeft geboden. Neem voorafgaand aan de verwijzing onze aanmeldcriteria door of neem contact op met de aanmeldfunctionarissen van VGGNet door te mailen naar aanmeldingenvggnet@ggnet.nl.

Het voordeurteam van VGGNet beoordeelt vervolgens of de aanmelding in de tweede of derde lijn in behandeling wordt genomen. Wanneer de behandeling in de tweede lijn stagneert of er al snel geconstateerd wordt dat de hulpvraag te complex is voor de tweede lijn, dan kan er intern snel opgeschaald worden naar VGGNet.

Ook bieden wij de optie voor een telefonisch overleg over een mogelijke aanmelding bij VGGNet of vragen over onze werkwijze via 088 933 3700 op de dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur.

Beschrijving doelgroep

De doelgroep van VGGNet bestaat uit patiënten tussen 18 en 65 jaar oud met zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking die een ernstige psychiatrische stoornis hebben[1]. Zij hebben een eerdere behandeling gevolgd die onvoldoende resultaat heeft gehad. Er is altijd sprake van een hoog complexe zorgvraag. Er is sprake van een hoog complexe zorgvraag als aan minimaal 1 van de hieronder beschreven drie criteria wordt voldaan:

 1. Aanwezigheid van co-morbiditeit die eveneens interacteert met de hoofddiagnose en de verstandelijke beperking en die vraagt om uitgebreidere diagnostiek en stepped-care behandeling
 2. Er zijn problemen in het systeem van de patiënt die interacteren met de psychiatrie en de behandeling daarvan. Deze problemen in het systeem houden aan ondanks dat eventuele overvraging reeds is teruggedrongen middels een het aanpassen de leefomgeving op het cognitief niveau van de patiënt.
 3. Er is sprake van beperkingen in het adaptief vermogen, voortkomend uit:
  • een vastgesteld disharmonisch intelligentieprofiel en/of
  • een disharmonisch emotioneel ontwikkelingsprofiel en/of
  • een discrepantie tussen het cognitieve en emotionele ontwikkelingsniveau

[1] Zwakbegaafdheid of LVB zoals beschreven in de DSM5 criteria. Indien het lage IQ nog niet formeel is vastgesteld kan dit ook blijken uit het niveau van behaalde diploma’s, geen enkel diploma of een enkel deelcertificaat, steeds wisselende banen of ongeschoold werk.

Wanneer kan uw patiënt bij ons terecht?

Uw patiënt kan bij ons terecht als u deze vragen met ja kunt beantwoorden:
 • Is er sprake van een ernstige psychiatrische stoornis?
 • Is de patiënt tussen de 18 en 65 jaar?
 • Is er sprake van een IQ tussen de 50 en 85?
 • Is er sprake van een hoog complexe zorgvraag blijkend uit één van de beschreven criteria?
 • Is er consultatie geweest vanuit VGGNet?
 • Is de behandeling in de 2e lijn op de consultatie aangepast maar heeft deze onvoldoende resultaat geboden?

Controleer in de beslisboom of uw patiënt goed bij VGGNet terecht kan.

Ervaring van een patiënt

In deze korte vlog verteld Carina wat haar uitdagingen zijn en hoe we hier bij VGGNet mee omgingen.