Direct naar:

Over VGGNet

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met een ernstige psychiatrische stoornis die zwakbegaafd zijn of een licht verstandelijke beperking hebben. Wij behandelen patiënten met een complexe zorgvraag waarbij een eerdere behandeling onvoldoende resultaat heeft gehad.  Wij bieden een aangepaste behandeling met bijvoorbeeld een andere houding, een lager tempo of een andere manier van omgaan. Zodat de behandeling tot het gewenste resultaat leidt. VGGNet is onderdeel van GGNet. 

Kennis delen en scholing

Na jaren onderzoek blijkt dat er veel meer mensen met een licht verstandelijke beperking in de GGZ zijn dan gedacht. De LVB-doelgroep wordt ook binnen heel GGNet steeds vaker herkend en behandeld. We  ontwikkelen en delen kennis binnen en buiten GGNet, zodat: 

  • kennis over onze doelgroep vergroot wordt binnen zowel de ggz, de verstandelijk gehandicapten zorg maar ook binnen andere instanties die met deze doelgroep te maken hebben.
  • een licht verstandelijke beperking herkend en erkend wordt in de ggz.
  • de doelgroep met minder complexe problemen binnen de reguliere ggz een goede behandeling kan krijgen en uitsluiting van zorg wordt voorkomen.
  • behandelingen beter worden door evidence based programma’s en richtlijnen (in de 3e, 2e en 1e lijn)
  • psychiatrische problematiek binnen de verstandelijk gehandicapten zorg herkend wordt, en handvatten worden geboden voor begeleiding. 

 

Wij zijn te bereiken via scholingvggnet@ggnet.nl 

Bekijk hier ons aanbod voor trainingen over werken met een doelgroep met licht verstandelijke beperking

Klachten over VGGNet

Onze medewerkers doen hun uiterste best om u of uw naaste te helpen. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over uw behandeling of over hoe er met u of uw familie wordt omgegaan.

U kunt een aantal stappen ondernemen om tot een oplossing voor uw klacht te komen.

Lees meer over klachten en de stappen die u kunt ondernemen

Ervaring van een patiënt

In deze korte vlog verteld Tys wat zijn uitdagingen zijn en hoe hij de behandeling bij VGGNet ervaren heeft.