Direct naar:

Kosten

In de meeste gevallen vergoedt uw zorgverzekering of uw gemeente de kosten van uw behandeling. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een eigen risico of een eigen bijdrage.

 

Verandering in 2022

Vanaf 1 januari 2022 verandert de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) wordt betaald. We noemen dit het Zorgprestatiemodel (ZPM).

 Hier leest u meer over het zorgprestatiemodel.

Wie betaalt wat en welke kosten moet u zelf betalen?

Wie de kosten van uw ondersteuning betaalt en wat u zelf mogelijk moet betalen, is van veel factoren afhankelijk. U vindt op onze site informatie over de kosten in verschillende situaties:

Gezin bij de kaasboer

Contracten met zorgverzekeraars

Wij proberen u met onderstaand overzicht op de hoogte te houden over de contracten die wij voor 2022 afsluiten/ afgesloten hebben met de verzekeraars. Mocht u vragen hebben over de vergoeding van zorg in 2022, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Vanuit GGNet (incl Bas Basis GGZ) verwachten voor 2022 met alle verzekeraars een overeenkomst te sluiten. Wilt u zeker weten of u zorgkosten bij GGNet ook in 2022 worden vergoedt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. 

In gesprek over de overeenkomst 2022*

 • Menzis (Anderzorg, Hema, PMA collectiviteit)
 • Zilveren Kruis (OFZ, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea of De Friesland)
 • Zorg en Zekerheid
 • Eno
 • a.s.r. (Ditzo en De Amersfoortse)
 • VGZ (IZZ, IZA, UMC zorgverzekeraar, Univé en Cares, Promovendum, Besured en National Academic)
 • ONVZ
 • Caresq (EUCARE/Aevitae)
 • CZ (CZ, OHRA, Nationale Nederlanden)
 • DSW (Stad Holland, inTwente Zorgverzekeraar)

Laatste wijziging: 17 december 2021

* Staat uw zorgverzekeraar hier niet bij? Of twijfelt u of uw behandeling wordt vergoed? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

 

 

Man en vrouw met bal

Meer over zorgverzekeraars

Wilt u meer weten over de zorgverzekeraars? Op de website zorgwijzer.nl vindt u antwoord op vragen als:

 • Welke verschillende zorgverzekeraars zijn er?
 • Wat verandert er in de zorg?
Hand op het groen

Zorg in Duitsland

U bent woonachtig in Duitsland en verzekerd in Nederland en/of heeft recht op zorg in Nederland.

Werkgebied GGNet 
GGNet verleent alleen zorg in het eigen werkgebied. Dit betekent dat GGNet geen zorg verleent in het buitenland en geen thuisbezoeken, psychiatrische intensieve thuiszorg en crisiszorg kan aanbieden in uw woonland (Duitsland). Indien u deze vorm van zorg toch nodig heeft, zal de zorg overgedragen worden aan een Duitse zorgverlener. 

Vertaling medisch dossier
Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van medische gegevens en uw gegevens uitgewisseld worden met een buitenlandse zorgverlener, bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten van de vertaling van de medische gegevens. Deze kosten worden niet vergoed door GGNet.

illustratie boerderijtje

Meer over kosten van behandeling in de geestelijke gezondheidszorg

Op de volgende websites (en op de website van uw eigen gemeente) kunt u meer informatie vinden over de kosten van behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg:

Hoe komen de kosten van behandeling tot stand?

U ziet het in deze infographic:

Vrouw en man met bal in gesprek