Wie betaalt de behandeling?

De gemeente is verantwoordelijk voor alle geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Dit staat in de Jeugdwet. De gemeenten kopen daarvoor zorg in bij verschillende zorginstellingen, waaronder GGNet. Het gaat hierbij om de (Nederlandse) gemeente waar de ouder/voogd woont die verantwoordelijk is voor de zorg voor het kind of de jongere. Vanaf de 18e verjaardag vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling. U kunt hier meer over lezen bij ‘kosten van uw behandeling in de basis-ggz’ of ‘kosten van uw behandeling in de specialistische ggz’.

Om in behandeling bij GGNet te komen, heeft iedereen (ook kinderen onder de 12 jaar) een geldig legitimatiebewijs nodig. Ook moet u een verwijzing hebben naar GGNet. Zo’n verwijzing kunt u krijgen van :

  • uw huisarts;
  • uw medisch specialist;
  • uw jeugdarts;
  • uw gemeente.

Krijg ik de kosten van medicatie ook vergoed?

Medicatie valt onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat de zorgverzekering verantwoordelijk is voor de vergoeding, ook voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Maar er zijn ook medicijnen die niet vergoed worden. Meer informatie hierover kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Bestaat er ook zorg die niet vergoed wordt?

Er zijn mogelijk behandelingen die de gemeente niet vergoedt. Dat verschilt per gemeente. U kunt het beste bij uw gemeente navragen welke zorg precies wordt vergoed.

Gezin op strand met hond -getty images

Heb ik te maken met een eigen risico?

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

gesprek in de keuken

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Nee, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

meisje op trampoline

Klopt het dat ik een rekening krijg omdat ik of mijn kind een afspraak niet (tijdig) heb afgezegd?

Bent u of uw kind verhinderd voor een afspraak? Laat het ons dan tijdig weten. Zeg de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af bij het secretariaat van uw behandelafdeling (dit kan ook in het weekend). Het telefoonnummer staat op het afsprakenkaartje. Bij een te late afzegging kunnen wij de kosten van de afspraak bij u in rekening brengen.

Sms-service

U kunt – binnen onze specialistische zorg – gebruikmaken van onze sms-service. U ontvangt dan één dag vóór uw afspraak een sms’je ter herinnering. In het sms’je staan de datum en tijd van de afspraak en met wie de afspraak is. Let op: hebt u geen sms’je ontvangen en bent u of uw kind verhinderd voor de afspraak? Zeg dan nog wel zelf de afspraak af.

vader en zoon verven stoel

Waar kan ik navragen wat een behandeling precies kost?

De kosten van de behandeling bestaan uit meer dan alleen de hoeveelheid tijd die we met u en/of uw kind in contact geweest zijn. Ook de tijd telt mee die een behandelaar bijvoorbeeld nodig heeft voor de voorbereiding van een gesprek, voor overleg met een andere behandelaar, of voor het opstellen van een behandelplan of een verslag en dergelijke. U kunt een overzicht opvragen van gedeclareerde contacten en/of opnamedagen bij het secretariaat van de behandelafdeling van uw kind.

Meisje blaast bellen