Wie betaalt mijn behandeling?

Bas Basis ggz is de organisatie die de basis ggz organiseert voor GGNet. De kosten van uw behandeling in de basis ggz vallen onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Dit noemen we verzekerde zorg. Bij deze verzekerde zorg kunt u wel te maken hebben met kosten van uw eigen risico. Om uw behandeling vergoed te krijgen, moet u altijd een verwijzing van uw huisarts naar Bas Basis ggz hebben.

Bestaat er ook onverzekerde zorg?

Er zijn enkele diagnoses waarbij behandeling niet onder de basisverzekering valt. Dat geldt bijvoorbeeld voor aanpassingsstoornissen. Ook zijn er bepaalde behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Als u hiermee te maken krijgt, bespreken we dat altijd eerst met u, voordat we een eventuele behandeling starten.

Hoe komen de kosten van behandeling tot stand?

U ziet het in deze infographic:

Kleindochter omhelst oma

Heb ik te maken met een eigen risico?

In 2021 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico in de zorg 385 euro. Iedereen vanaf 18 jaar heeft te maken met dit eigen risico van de zorgverzekering. U betaalt uit uw eigen risico wanneer u een eerste afspraak heeft met één van onze medewerkers en we u inschrijven. U betaalt ook uit uw eigen risico wanneer u medicijnen gebruikt. Uw zorgverzekeraar stuurt u de rekening.

Let op: Ook uw eerste gesprek valt onder de behandeling. Soms blijkt tijdens het eerste gesprek dat uw klachten niet behandeld kunnen worden in de basis ggz of u besluit zelf om niet in behandeling te gaan. Wij brengen dan de bestede tijd in rekening bij uw zorgverzekeraar. Dit bedrag is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wanneer ontvang ik de rekening voor mijn eigen risico?

U betaalt het verplicht eigen risico voor het jaar waarin uw basis ggz-pakket gestart is. Het komt voor dat u pas ruim een jaar na de startdatum van uw basis ggz-pakket een rekening ontvangt voor uw verplicht eigen risico. Als u in de tussentijd van zorgverzekeraar bent gewisseld, kunt u dus nog een rekening ontvangen van uw oude zorgverzekeraar.

Nieuwe regels voor uw eigen risico per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 gaat het zorgprestatiemodel in. Het kabinet heeft besloten dat de vergoedingen/betalingen in de ggz en forensische zorg in heel Nederland op een betere manier geregeld moet worden. Het zorgprestatiemodel maakt de regels eenvoudiger en de facturen duidelijker. Er komen beter passende vergoedingen voor de zorg die u krijgt. Met niet meer administratie dan nodig is. Dit is fijn voor u én voor uw behandelaar.

Wat zijn de gevolgen voor u?

Nu betaalt u één keer uw eigen risico-bijdrage voor uw ggz-behandeling, gerekend over 365 dagen, ook als uw behandeling nog doorloopt in het volgende kalenderjaar. Straks betaalt u uw eigen risico-bijdrage verdeeld over elk kalenderjaar dat uw ggz-behandeling duurt. Net als voor de andere gezondheidszorg die u mogelijk in het kalenderjaar ontvangt. We hebben de gevolgen voor u hier op een rijtje gezet.

Twee vrouwen op het terras

Waar kan ik navragen wat mijn behandeling precies kost?

U kunt bij uw behandelaar of bij het secretariaat navragen welk basis ggz-pakket wij bij uw verzekeraar in rekening brengen. Er bestaan vijf verschillende pakketten. Afhankelijk van de ernst van de klachten, vergoedt de zorgverzekeraar een bepaald pakket. De kosten voor het pakket kunnen verschillen per zorgverzekeraar.

Het aantal minuten houdt zowel de directe tijd in (face-to-face, telefonisch, online contact) als indirect contact (aanmelding, rapportage, eventueel contact met betrokken hulpverleners etc.). Als u een traject ingaat, betekent dit dat het complete aantal minuten in rekening wordt gebracht, ook als u eerder zou stoppen.

  • Kort: lichte klachten die wel voldoen aan de criteria van een DSM-5 stoornis. Geschatte tijd: 300 minuten. Kosten: maximaal 503,47 euro.
  • Middel: matig ernstige klachten die voldoen aan de criteria van een DSM-5 stoornis. Geschatte tijd: 495 minuten. Kosten: maximaal 853,38 euro.
  • Intensief: ernstige klachten die voldoen aan de criteria van een DSM-5 stoornis. Geschatte tijd: 750 minuten. Kosten: maximaal 1383,65 euro.
  • Chronisch: langer bestaande ernstige psychische klachten die voldoen aan de criteria van een DSM-5 stoornis welke nu redelijk stabiel zijn. Geschatte tijd: 750 minuten (per jaar). Kosten: 1330,98 euro.
  • Onvolledig behandeltraject: als na de intake geen behandeling wordt gestart. Bijvoorbeeld omdat er geen (vergoede) diagnose volgens DSM-5 kan worden gesteld. Of als doorverwijzing nodig is. Tijd: maximaal 120 minuten. Kosten: maximaal 219,78 euro.

Per pakket geldt een vast tarief dat wel per verzekeraar kan verschillen. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar. Let op: de behandelaar kan het pakket tijdens uw behandeling aanpassen, op basis van uw zorgvraag en klachten. In dat geval bespreken wij dit altijd met u.

Veranderingen per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 gaat het zorgprestatiemodel in. Het kabinet heeft besloten dat de vergoedingen/betalingen in de ggz en forensische zorg in heel Nederland op een betere manier geregeld moet worden. Het zorgprestatiemodel maakt de regels eenvoudiger en de facturen duidelijker. Er komen beter passende vergoedingen voor de zorg die u krijgt. Met niet meer administratie dan nodig is. Dit is fijn voor u én voor uw behandelaar. Hoe de vergoedingen er dan uit zien is nu nog niet bekend.

Wat zijn de gevolgen voor u?

De gevolgen voor u gaan vooral over het eigen risico. Nu betaalt u één keer uw eigen risico-bijdrage voor uw ggz-behandeling, gerekend over 365 dagen, ook als uw behandeling nog doorloopt in het volgende kalenderjaar. Straks betaalt u uw eigen risico-bijdrage verdeeld over elk kalenderjaar dat uw ggz-behandeling duurt. Net als voor de andere gezondheidszorg die u mogelijk in het kalenderjaar ontvangt.

meisje met telefoon en fiets

Wat doe ik als ik niet naar mijn afspraak kan komen?

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Laat het ons uiterlijk 24 uur weten. U belt dan het secretariaat van uw behandelafdeling. Dit kan ook in het weekend. Het telefoonnummer staat op uw afsprakenkaartje. Of u zoekt op deze webpagina de juiste locatie op. Bij een te late afzegging kunnen wij de kosten van de afspraak bij u in rekening brengen.

Sms-service

U kunt gebruikmaken van onze sms-service. U ontvangt dan één dag vóór uw afspraak een sms’je ter herinnering. In het sms’je staan de datum en tijd van de afspraak en met wie de afspraak is. Let op: hebt u geen sms’je ontvangen en bent u of uw kind verhinderd voor de afspraak? Zeg dan nog wel zelf de afspraak af.