Snel aanmelden?

Hoe kan ik een patiënt bij GGNet aanmelden?

  1. Via ZorgDomein
  2. Via een brief of mail gericht aan het secretariaat van een poli of FACT

Hulpmiddel voor verwijzing naar juiste zorg: verwijskaart ggz

Spoed? Neem contact op met de crisisdienst van GGNet.

Vrouw blaast bellen

Wie kan naar GGNet verwijzen?

  • Huisartsen, zij verwijzen direct naar GGNet.
  • Overige artsen, zie het overzicht verwijzers per zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar bepaalt welke overige artsen naar GGNet kunnen verwijzen. Dat geldt voor de generalistische basis ggz (BGGZ) en de specialistische ggz (SGGZ).
Staat uw specialisme niet in het overzicht? Dan kunt u alleen 'indirect verwijzen'. De patiënt vraagt in dat geval de huisarts om een verwijzing.

Vader en dochter op de bank

Specialismen, basis ggz, preventie en interculturele zorg

Specialismen
GGNet kent voor een aantal aandoeningen gespecialiseerde centra:

Basis ggz
Meer informatie over Bas

Preventie
We bieden verschillende cursussen voor professionals, patiënten, familie, ouders, kinderen, asielzoekers en migranten.
Bekijk alle cursussen

Interculturele zorg
GGNet biedt ondersteuning op het gebied van interculturele zorg. De zorg is gericht op de mensen met een andere culturele afkomst die in de Nederlandse samenleving wonen.
Bekijk het aanbod interculturele zorg

Opa en oma op bankje in de tuin

Wachttijden

Helaas hebben wij wachttijden. GGNet probeert dit natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Als er een wachttijd is voor een behandeling dan bieden wij, indien mogelijk, een aanbod aan voor de tussenliggende periode.

Vinger en boom

Locaties en werkgebied

Werkgebied

GGNet wil zoveel mogelijk de ggz zorg in de leefomgeving van de mensen aanbieden

Wij delen graag onze kennis

We staan bekend om het bieden van psychiatrische hulp aan onze patiënten, maar we doen meer dan dat. We vinden het belangrijk om onze expertise te delen met anderen. Bijvoorbeeld in de vorm van advies over niet-ingeschreven patiënten, scholing, presentaties, coaching en supervisie. Zo dragen we bij aan ´herstel voor iedereen´.

We vragen hiervoor soms een vergoeding, zodat deze activiteiten niet ten koste gaan van de zorg voor onze patiënten. Hiervoor vragen we begrip. Dit betekent dat we voor langere consultatie een vergoeding vragen. Voor korte afstemming (minder dan 10 minuten) vragen we geen vergoeding. Dat zien wij namelijk als een voorwaarde voor soepele samenwerking. Ook voor consultatie van de crisisdienst en consultatieve psychiatrie in het ziekenhuis vragen we geen vergoeding. We hopen erop veel samen te kunnen werken en kennis te delen.

Daarnaast delen we onze kennis graag met jullie op specifieke thema's. Bijvoorbeeld nu een trainingsmodule 'Leer Beter Slapen', in te zetten voor professionals met CGT-i ervaring.

PVG 230928 GG Net 155

Magazine Van Zorg naar Gezondheid

Wij bewegen van 'Zorg naar Gezondheid' in onze regio Noord- en Oost-Gelderland om mentale gezondheid meer 'van ons' te maken en de toegang tot zorg die mensen nodig hebben te verbeteren. We gaan van zorgen voor... naar zorgen dat... Om te laten zien hoe we dat doen brengen we regelmatig dit digitale magazine uit over samenwerking op innovatieve manieren in het brede veld van zorg en welzijn. En over hoe wij als organisatie en de mensen die bij ons werken daarin willen faciliteren. Benieuwd? Lees ons magazine en meldt u op de laatste bladzijde aan voor de volgende uitgave.

Past uw organisaties innovatieve samenwerkingsproject heel mooi bij het gedachtengoed van 'Van zorg naar Gezondheid'? Stuur een bericht naar de redactie: vanzorgnaargezondheid@ggnet.nl. We delen ter inspiratie ook graag kennis en ervaring van anderen in onze uitgaven.

vrouw kijkt naar buiten