Direct naar:

Verwijzers

Startpagina voor huisartsen, specialisten en andere verwijzers

 

GGNet tijdens corona: wij zijn open en hebben maatregelen getroffen om de zorg door te laten lopen en de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen. U kunt uw patiënt gewoon aanmelden. We bespreken samen met de patiënt hoe wij hem/haar het beste kunnen helpen, thuis, op de polikliniek,  telefonisch, via videobellen of een combinatie van deze mogelijkheden. 

Snel aanmelden?

Hoe kan ik een patiënt bij GGNet aanmelden?

  1. Via ZorgDomein
  2. Via een brief of mail gericht aan het secretariaat van een poli of FACT

Spoed? Neem contact op met de crisisdienst van GGNet.

Vrouw blaast bellen

Wie kan naar GGNet verwijzen?

De zorgverzekeraar bepaalt welke overige artsen naar GGNet kunnen verwijzen. Dat geldt voor de generalistische basis ggz (BGGZ) en de specialistische ggz (SGGZ).
Staat uw specialisme niet in het overzicht? Dan kunt u alleen 'indirect verwijzen'. De patiënt vraagt in dat geval de huisarts om een verwijzing.

Vader en dochter op de bank

Specialismen & basis ggz

Specialismen
Voor de volgende problematiek zijn er gespecialiseerde centra:

Basis ggz
Meer informatie over Bas Basis GGZ.

Hulpmiddel bij verwijzing naar juiste zorg: verwijskaart ggz

Opa en oma op bankje in de tuin

Deskundigheidsbevordering en cursussen

We bieden verschillende cursussen voor professionals, patiënten, familie, ouders, kinderen, asielzoekers en migranten.  

Wachttijden

Helaas hebben wij wachttijden. GGNet probeert dit natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Als er een wachttijd is voor een behandeling dan bieden wij, indien mogelijk, een aanbod aan voor de tussenliggende periode.

 

 

Wij delen graag onze kennis

We staan bekend om het bieden van psychiatrische hulp aan onze patiënten, maar we doen meer dan dat. We vinden het belangrijk om onze expertise te delen met anderen. Bijvoorbeeld in de vorm van advies over niet-ingeschreven patiënten, scholing, presentaties, coaching en supervisie. Zo dragen we bij aan ´herstel voor iedereen´. 

We vragen hiervoor een vergoeding, zodat deze activiteiten niet ten koste gaan van de zorg voor onze patiënten. Hiervoor vragen we begrip. Dit betekent dat we voor langere consultatie een vergoeding vragen. Voor korte afstemming (minder dan 10 minuten) vragen we geen vergoeding. Dat zien wij namelijk als een voorwaarde voor soepele samenwerking. Ook voor consultatie van de crisisdienst en consultatieve psychiatrie in het ziekenhuis vragen we geen vergoeding. We hopen erop veel samen te kunnen werken en kennis te delen.

Twee vrouwen in gesprek

Aanmeldinformatie Acute Deeltijd Apeldoorn

Het multidisciplinaire team van de Acute Deeltijd Apeldoorn biedt ondersteuning aan de patiënt tijdens een (dreigende) crisis en/of in de fase van herstel na een crisis in regio Apeldoorn en Zutphen.

Contactgegevens aanmelden Acute Deeltijd Apeldoorn

Man vrouw en bal

Contactgegevens psychiaters