Doelgroepbeschrijving

De doelgroep van De Meent bestaat uit volwassen patiënten (ouder dan 18 jaar) met meervoudige en complexe problemen, meestal op verschillende levensgebieden. De Meent in Warnsveld bestaat uit de afdelingen De Meent en bungalows. Dit zijn afdelingen waar klinische langdurige zorg wordt geboden aan de zogenoemde EPA-groep. De afdelingen bieden plaats aan ca. 140 volwassenen met langdurige hoog complexe psychiatrische of psychosociale problemen van zodanige aard, dat zij intensieve behandeling en begeleiding nodig hebben.

Bekijk hier de specialismen van de teams op De Meent

GG Net Arbeidsmarktcampagne2022 260922 248

Wanneer kan uw patiënt bij ons terecht?

Uw patiënt kan bij De Meent terecht voor:

 • (Her)diagnostiek
 • Second opnion
 • Behandeling
 • BOR (bed op recept)

Uw patiënt kan bij ons terecht als u deze vragen met ja kunt beantwoorden:

 • Is de patiënt 18 jaar of ouder?
 • Wil de patiënt vrijwillig meewerken aan de behandeling?
 • Is er sprake van minimaal ZZP-4B of Wlz 3W o.b.v. psychiatrische grondslag?
 • Is er de inschatting dat de situatie van de patiënt ‘verbeterbaar’ is? Het verblijf is een methodiek voor het behalen van behandeldoelen.
 • Is verblijf in open setting geschikt voor de patiënt?
 • Is de patiënt afkomstig uit het werkgebied van GGNet?

Uw patiënt kan niet bij ons terecht als u deze vragen met ja kunt beantwoorden:

 • Is een verstandelijke beperking de hoofddiagnose?
 • Is het primair behandeldoel verslaving?
 • Zijn voor de patiënt vrijheidsbeperkende interventie(s) nodig?
 • Betreft de zorgvraag ‘alleen’ verblijf / wonen? (géén behandeling; het gaat dan om ZZP-C)
GG Net Arbeidsmarktcampagne2022 260922 027

Verwijzen als zorginstelling

Als zorginstelling kunt u een patiënt verwijzen mits er tweedelijns behandeling heeft plaats gevonden binnen de instelling en deze onvoldoende resultaat heeft geboden of er vervolgbehandeling nodig is. Neem voorafgaand aan de verwijzing onze aanmeldcriteria door of neem contact op met de aanmeldfunctionarissen van De Meent door te mailen naar
aanmeldingen.demeent@ggnet.nl.

Het aanmeldberaad van De Meent beoordeelt vervolgens of de aanmelding in behandeling wordt genomen.

Ook bieden wij de optie voor een telefonisch overleg over een mogelijke aanmelding bij De Meent of vragen over onze werkwijze via 088 933 5266 op de maandag, woensdag of donderdag.

GG Net Arbeidsmarktcampagne2022 260922 078