Naar zelfstandig wonen

De focus bij Beschermd wonen ligt bij het uiteindelijk weer doorstromen naar zelfstandig wonen. Wij doen er alles aan om mensen zoveel als mogelijk eigen regie te geven. De begeleiders van de beschermde woonlocaties bieden ondersteuning waar nodig. 

Lukt het niet om uiteindelijk zelfstandig te gaan wonen -wat voor een deel van de cliënten zo is- dan wonen zij zo zelfstandig mogelijk binnen één van de locaties van GGNet.

Berkelkade GG Net High Res 004 Marcel de Bont Fotografie

Verschillende woonvormen

Beschermd wonen, Beschut wonen, en Ambulante woonbegeleiding zijn verschillende vormen van woonzorg. Ieder met zijn eigen mate van begeleiding. Via onderstaande link lees je per vorm wat je kunt verwachten.

Beschermd wonen Nieuwe Meursweg GG Net High Res 133 Marcel de Bont Fotografie

Aanmelden

Wanneer je wilt verblijven op één van onze locaties, heb je een Wmo-beschikking vanuit de gemeente nodig. Onze aanmeldfunctionarissen kunnen je daarbij helpen. In overleg met de woonlocatie is het altijd mogelijk om eerst een keer te komen kijken voor een oriëntatie.

Aanmelden kan door onderstaand formulier in te vullen. Daarna volgt een aanmeldgesprek waarbij de aanmeldfunctionaris van de locatie bepaalt of wij passende zorg kunnen bieden. Is dat het geval, dan gaan we over tot plaatsing. Mocht er geen plek zijn, dan word je op een wachtlijst geplaatst. 

Beschermd wonen Nieuwe Meursweg GG Net High Res 104 Marcel de Bont Fotografie

Contact

Iedere locatie heeft een aanmeldfunctionaris. Hij/zij helpt je graag verder als je vragen hebt. Via onderstaande knop vind je een overzicht van de aanmeldfunctionarissen en hoe je ze kunt bereiken. Neem gerust contact op.

Beschermd wonen Ds Haspelsstraat GG Net High Res 189 Marcel de Bont Fotografie

Kosten

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als je een Wmo-beschikking van de gemeente hebt, vergoeden zij de kosten van Beschermd wonen. Sommige gemeenten vragen echter wel een eigen bijdrage en deze tarieven kunnen verschillen. 

Als je wilt weten wat jij moet betalen voor woonzorg, adviseren wij je om contact op te nemen met je eigen gemeente. Let wel: het gaat om de gemeente waar je ingeschreven staat en dus woont!

Beschermd wonen locaties