Wat bieden wij?

De begeleiding is 24- uur per dag in directe nabijheid aanwezig, er wordt gewerkt met dagdiensten, avonddiensten en een wakende nachtdienst. Onze bewoners hebben een individueel woonbegeleidingsplan, hoe de begeleiding er precies uitziet verschilt per cliënt, afhankelijk van wat er nodig is en welke doelen er worden nagestreefd. 

Bezoekadres

Deventerstraat 459
7323PT Apeldoorn

Postadres

Deventerstraat 459
7323PT Apeldoorn

Telefoonnummer

088 933 2314

Wie kunnen er bij ons terecht? (ONDER CONSTRUCTIE)

Cliënten met een GGZ WLZ- W3 of W5 indicatie kunnen worden aangemeld bij deze locatie. Wij kunnen intensieve begeleiding bieden maar geloven in samenwerking in een vrijwillig kader, vanuit deze visie is onze deur dan ook open en verlangen wij dat een bewoner er voor kiest om bij ons te zijn. In de aanmeldprocedure kijken we zorgvuldig naar de begeleidingsbehoefte van elk individu maar ook naar de samenstelling van onze groep om een prettig en veilig klimaat in onze woonvorm te kunnen garanderen. Het beveiligde kader zoals omschreven in het profiel van de WLZ-W5 geven wij vorm in het kader van structuur en nabijheid in een beschermde omgeving. 

Berkelkade GG Net High Res 010 Marcel de Bont Fotografie

Route