Voor wie?

Je kunt in overleg met je behandelaar bij ons terecht als:

  • er vragen zijn waarom de traumabehandeling op de polikliniek van GGNet niet de gewenste resultaten oplevert;
  • de complexiteit van de traumagerelateerde problematiek een meer gespecialiseerde en/of intensievere aanpak vereist;
  • en/of als er gedacht wordt aan dissociatieve identiteitsproblematiek.

Voorwaarde voor behandeling bij PCT is dat je in het werkgebied van GGNet woont.

Informatie voor verwijzers

Meisje met hond

Behandelaanbod

Wij hebben een deeltijd behandelaanbod (VIA, staat voor voelen, inzicht, aanpakken) en bieden poliklinische behandeling, zowel individueel als in groepen. We stemmen de behandeling in overleg met jou af op wat je nodig hebt en wat bij je past. Wij vinden het belangrijk om je naasten zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken.

Twee vrouwen in gesprek

Locatie

PCT is gevestigd op de hoofd locatie van GGNet in Warnsveld, in het gebouw Ruimzicht.

Contactgegevens PCT:
088 - 933 15 53
secretariaat.pct@ggnet.nl

Wijzende vinger op boom

Aanmelden

De aanmelding vindt plaats in overleg met je behandelaar van de poli van GGNet of van een andere ggz-praktijk. Je kunt je niet rechtstreeks bij ons aanmelden. Wij vragen je verwijzer een aantal screeningslijsten met je in te vullen, zodat we beter kunnen bepalen of de aanmelding bij ons passend is.

Je kunt natuurlijk wel contact met ons secretariaat opnemen voor informatie: 088 933 15 53, of secretariaat.pct@ggnet.nl.

Hand met bloem

Intake/diagnostisch traject

Na aanmelding nodigen wij je uit voor een diagnostisch traject. Een diagnostisch traject bestaat uit: een intakegesprek met een psycholoog, een gesprek met een psychiater en het afnemen van gespecialiseerde vragenlijsten.

In totaal gaat het om 4 à 5 diagnostische afspraken. Als er sprake is van een heraanmelding of als er al eerder al passend diagnostisch onderzoek is gedaan, wordt het traject vanzelfsprekend aangepast.

Alle informatie voegen wij bij elkaar en bespreken wij in ons team. Vervolgens bespreken we in een adviesgesprek met jou en - bij voorkeur - jouw naaste, onze bevindingen en het behandeladvies. Het kan zijn dat je volledig bij PCT in behandeling komt, maar vaker vindt er een combinatiebehandeling plaats waarbij je vertrouwde behandelaar ook een rol blijft spelen. Of we adviseren een vervolg van de behandeling op de poli met advies over hoe deze eruit kan zien.

In totaal neemt het diagnostisch traject meestal zo’n 6 weken in beslag met vrijwel elke week een afspraak. Wij informeren je verwijzer en huisarts over de bevindingen en het advies voor behandeling.

De behandeling

Bij de behandeling binnen PCT zijn altijd verschillende soorten hulpverleners betrokken. Behandelingen voor complexe PTSS en/of DIS zijn zwaar en vragen veel van je. Om die reden bieden wij de behandeling in stappen aan. Complexe PTSS en DIS zijn niet met medicijnen te behandelen. Wel kunnen medicijnen helpen bij het verminderen van bepaalde klachten zodat de behandeling mogelijk is.

De behandeling is verdeeld in drie fases die elkaar opvolgen of soms tegelijkertijd plaatsvinden:

Stabilisatiefase

Het kan zijn dat je zoveel moeite hebt je leven in balans te houden, dat het nodig is eerst te werken aan het versterken van je belastbaarheid. Dit kan in groepsverband door deelname aan de stabilisatiecursus of de DIS-groep maar kan ook individueel.

Verwerkingsfase

In deze fase gaat het om het verwerken van de traumatische ervaringen die je hebt doorgemaakt. Traumaverwerking kan alleen plaatsvinden wanneer je de herinneringen hieraan, of aan de periode waarin het gebeurde, actief opzoekt. Hier zijn verschillende behandelvormen voor. In deze fase blijven we ook zorgvuldig oog houden voor de belastbaarheid. Vaak is er naast een traumabehandeling ook een ondersteunende behandeling.

Reïntegratiefase

In deze fase werk je aan het opnieuw vormgeven of inrichten van je leven, een leven waarin wat je doorgemaakt hebt geen bepalende rol meer speelt. In deze fase neem je meestal weer afscheid van Poli Complex Trauma.

"Gewapend met het heden keer je terug naar die vroegere tijd, en hoe donker die wereld toen ook was, ditmaal kun je haar verlichten. Je neemt je volwassen ik mee. Je beleeft het niet opnieuw, maar bent er opnieuw getuige van."  Uit: Blindganger van Michael Ondaatje

Ervaring van patiënt Willma

Wilma: "Door de deeltijdbehandeling VIA en de daarbij behorende beeldende therapie heb ik mijn 'BLUR' kunnen ontleden. De groep heeft mij het gevoel gegeven dat ik er niet alleen voor sta. En dat onderliggende gedachtes zoals schaamte en schuld niet bij mij thuishoren. Bij de psychomotorische therapie heb ik handvatten meegekregen hoe ik in panieksituaties mezelf onder controle kan krijgen. Maar ik moet wel alert blijven om deze ook toe te blijven passen."

Ervaring van patiënt Mihaela

Mihaela:“Ik ben vele jaren in behandeling geweest voor trauma. Het was een moeilijk proces. Ik heb nooit gedacht dat ik zou kunnen bereiken wat ik heb bereikt. Ik heb ervaren hoe belangrijk het is dat een behandelaar ècht naar je luistert en je voorzichtig je wantrouwen durft los te laten. Het delen van mijn verhaal met verschillende mensen heeft mijn pijn verdeeld. Ik heb leren zeggen wat ik voel, wil en nodig heb. Ik had geen idee. Ik wist niet wie ik zelf was. Ik heb geleerd met mijn angst, woede en pijn om te gaan, moeilijkheden te overwinnen en antwoorden in mijzelf te zoeken en vinden in plaats van alleen maar bij anderen. Ik heb geleerd dat ik geen kind meer ben, mezelf nu kan verdedigen. Ik ben de volwassene en kan mijn leven bepalen. Ik ben eigenaar van mijn leven geworden. En daar ben ik trots op!”

Vrouwen op de bank