Wanneer komt PCT in beeld?

We hanteren de Zorgstandaard Psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen om PCT te positioneren binnen het behandelaanbod van GGNet. In de Zorgstandaard wordt gesteld dat de behandeling van PTSS in 5 stappen plaatsvindt.

  • Stap 1: Diagnose stellen
  • Stap 2: Eerste keuze traumabehandeling
  • Stap 3: Andere eerste keuze traumabehandeling
  • Stap 4a: Intensivering van eerste keuzebehandeling in frequentie
  • Stap 4b: Complementaire en aanvullende therapieën, bijvoorbeeld vaktherapieën of groepstherapie
  • Stap 4C: Medicamenteuze behandeling
  • Stap 5: Innovatieve en experimentele behandelingen

Stap 1 t/m 3 vinden plaats in de reguliere SGGZ-poli. Deze GGNet-poli's bevinden zich in Apeldoorn, Doetinchem, Zutphen, Winterswijk en Zevenaar.

Als derdelijns-afdeling komt PCT in beeld als de stappen 1 t/m 3 onvoldoende hebben opgeleverd of als er duidelijke vermoedens zijn dat er sprake is van dissociatieve identiteitsproblematiek. PCT wordt daarnaast geïndiceerd als wordt ingeschat dat de complexe PTSS beter direct behandeld kan worden met een daarop toegesneden aanbod zoals de deeltijdbehandeling VIA.

11 dbea61fb62 199a8076

Traject

Als u overweegt te verwijzen naar PCT kunt u via het secretariaat (telefoon 088- 933 1553) een telefonische afspraak laten inplannen met de aanmeldfunctionaris van PCT. In deze afspraak bespreken we de casus en of PCT in diagnostiek of behandeling (al) wat zou kunnen betekenen. Wij vragen u vervolgens enkele screeningslijsten met uw patiënt in te vullen. De aanmeldfunctionaris beoordeelt deze en indien passend, nodigen wij uw patiënt uit voor een diagnostisch traject.

Een diagnostisch traject bestaat uit een intakegesprek met een psycholoog, een psychiatrisch onderzoek door een psychiater en het afnemen van gespecialiseerde vragenlijsten. In totaal gaat het om 4 à 5 afspraken. Mocht er eerder al passend diagnostisch onderzoek zijn verricht of betreft het een heraanmelding, dan wordt het traject vanzelfsprekend aangepast.

Wij voegen alle informatie uit het diagnostisch bij elkaar gevoegd en bespreken deze in het team. Daarna volgt het adviesgesprek met patiënt en - bij voorkeur – diens naaste. Het kan zijn dat de behandeling volledig wordt overgenomen, maar vaker vindt er een combinatiebehandeling plaats in samenwerking met de poli. Omdat het een specialistische behandeling betreft, wordt (vrijwel) altijd de regie over de behandeling overgenomen door PCT.
Het kan ook zijn dat we adviseren een (voorlopig) vervolg van de behandeling op de poli te laten plaatsvinden met advies over hoe deze eruit kan zien.

U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen voor consultatie of een second opinion-onderzoek.

Contactgegevens:
088 - 933 15 53
secretariaat.pct@ggnet.nl

Vrouw met laptop