Traumabehandelingen

(Complexe) PTSS kan goed behandeld worden. Er zijn veel soorten behandelingen. De keuze voor een behandeling is afhankelijk van welke klachten er zijn, welke behandelingen er al hebben plaatsgevonden en welke diagnose er is. Aan de hand daarvan bepalen we samen met jou welke behandelingen het beste kunnen helpen.

Basis GGZ

Als jouw klacht in een korte tijd kan worden opgelost, kun je terecht bij Bas Basis GGZ.

Gespecialiseerde GGZ

Wanneer wij inschatten dat een kortdurende behandeling niet passend is, doordat er meerdere trauma’s zijn die behandeld moeten worden of doordat er ook sprake is van andere problematiek, verwijzen wij naar een van de poliklinieken van de gespecialiseerde ggz (SGGZ). GGnet heeft poliklinieken in Apeldoorn, Doetinchem, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen. Er is daar meer tijd en expertise om je traumaklachten te behandelen.

Ben je ouder dan 60 jaar? Dan kun je ook terecht bij GGNet Ouderen, ons expertisecentrum ouderenpsychiatrie.

Poli Complex Trauma

Je kunt in overleg met je behandelaar bij Poli Complex Trauma terecht als:

  • er vragen zijn waarom de traumabehandeling op de polikliniek van GGNet niet de gewenste resultaten oplevert;
  • de complexiteit van de trauma gerelateerde problematiek een meer gespecialiseerde en/of intensievere aanpak vereist;
  • en/of als er gedacht wordt aan dissociatieve identiteitsproblematiek.

Voorwaarde voor behandeling bij PCT is dat je in het werkgebied van GGNet woont. Het Poli Complex Trauma team doet verdergaand diagnostisch onderzoek om zorgvuldig te bekijken wat er aan de hand is en te bepalen wat de beste vervolgbehandeling is en waar en hoe deze uitgevoerd moet worden. Klik hier voor informatie over PCT.

Centrum voor Interculturele GGZ

Het Centrum voor Interculturele GGZ van GGNet is er voor vluchtelingen met psychische klachten (waaronder PTSS), waarbij context en cultuur een belangrijke rol spelen. Met ‘vluchtelingen’ bedoelen wij asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden. Het Centrum voor Interculturele GGZ biedt aanbod voor zowel volwassen als jeugd en daarnaast aanbod voor hulpverleners die werken met deze doelgroepen. Klik hier voor informatie over het Centrum voor Interculturele GGZ.

24 e1254239fb 03475f43e5

Soorten behandeling

In de traumabehandelingen biedt GGNet de volgende therapieën:

De Poli Complex Trauma biedt daarnaast VIA. Deze behandeling is een combinatie van groepsbehandeling gericht op de in de persoonlijkheid verankerde gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering en individuele focale PTSS-behandeling.

24 236c59ccad jongeren in deuropening

Aanvullende behandelingen

Naast de genoemde behandelingen, kunnen aanvullende behandelingen nodig zijn. Voorbeelden zijn psychomotorische therapie (PMT) en beeldende therapie (BT). In PMT en BT leer je door lichamelijke of creatieve oefeningen meer stil te staan bij wat je ervaart, wat dit voor je betekent, of je daar veranderingen in aan wilt brengen en hoe je dit zou kunnen doen. Lees hier wat een patiënt schrijft over beeldende therapie.

We overleggen met jou wat er nodig is om de behandeling te krijgen die het best bij jou en jouw problemen past.

Anja: "Ik voel me rijk dat ik deze kans heb gekregen en gun dat iedereen. Het gaat vanuit je lichaam en je hart. Je kunt het via je handen naar buiten brengen, die vormen dan het gevoel, waar je geen woorden voor hebt. Het helpt je om er woorden aan te geven. Er is niks mooier. Je hart zit ook in je handen."

Stappen behandeling

Zoek je voor jezelf of je naaste hulp voor psychische klachten? Dan is de eerste stap naar de huisarts. In overleg kun je dan een verwijzing vragen naar GGNet. De huisarts meldt jou of je naaste bij ons aan. Voor jongeren jonger dan 18 jaar kun je ook contact opnemen met het zorgloket van jouw gemeente. 

illustratie twee mannen in gesprek

Informatie voor naasten

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Je kunt als naaste tot grote steun zijn voor de persoon die bij GGNet in behandeling is, maar soms heb je zelf ook een steuntje in de rug nodig.

Via ons Naasten Platform lees je over de verschillende mogelijkheden die GGNet biedt om jou te ondersteunen.