Direct naar:

Beeldende therapie bij trauma

In beeldende therapie wordt methodisch gewerkt met gerichte interventies met beeldende materialen, gereedschappen en technieken, bijvoorbeeld schilderen, tekenen, textiel, metaal, steen, hout en digitale middelen. Je doet tijdens dat proces fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op. Bijzonder aan beeldende therapie is dat jouw werkstuk concreet is. Je kan het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Beeldende therapie wordt door veel mensen beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het confronteert je met patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie.