Stap 1: Aanmelden

Apeldoorn

Jeugd: 088 - 933 2100
Volwassenen: 088 - 933 2510
Ouderen:
088 - 933 4101

Doetinchem

Jeugd: 088 - 933 2530
Volwassenen: 088 - 933 1700
Ouderen:
088 - 933 4101

Winterswijk:

Jeugd: 088 - 933 1170
Volwassenen: 088 - 933 1900
Ouderen:
088 - 933 4101

Zevenaar:

Jeugd: 088 - 933 2350
Volwassenen: 088 - 933 1800
Ouderen:
088 - 933 4101

Zutphen:

Jeugd: 088 - 933 2100
Volwassenen: 088 - 933 1224
Ouderen:
088 - 933 4101

Twee vrouwen in supermarkt

Stap 2: Screening

Uw huisarts of uw gemeente heeft u aangemeld bij GGNet. Wij bellen u vervolgens op en maken een afspraak voor een screening genoemd. We screenen met digitale vragenlijsten via de e-mail, telefonisch maar het kan ook in een screeningsgesprek bij u thuis of bij ons op kantoor. Tijdens de screening maken we een inschatting van de aard en de ernst van uw problemen. We stellen vast of uw klachten het beste binnen de basis ggz of specialistische ggz behandeld kunnen worden.

2 mannen aan tafel in gesprek

Stap 3: Intake

Na de screening volgen één of meer intakegesprekken met een hulpverlener. U krijgt een ‘regiebehandelaar’ toegewezen. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor uw behandeling. Deze regiebehandelaar maakt in overleg met u een behandelplan. Hierin staat:

  • een beschrijving van de problemen die u ervaart
  • het doel dat u met de behandeling wilt bereiken
  • of uw naasten in het behandeltraject worden betrokken
  • de keuze voor een passende behandeling, die ook bij uw wensen aansluit

Als het behandelplan er ligt, vraagt de behandelaar om uw toestemming. U weet dus waar u aan toe bent voordat de behandeling start.

Gesprek man en vrouw kroeg

Stap 4: Behandeling

GGNet biedt individuele en groepsbehandelingen. Wanneer het kan betrekken we ook uw naasten bij de behandeling. Uiteraard doen we dit in overleg met u en is dit afhankelijk van uw eigen wensen. De behandeling voeren we uit volgens het behandelplan (stap 3). Bij de start van een behandeling maken we keuzes voor het in te zetten type behandeling, bijvoorbeeld:

Cognitieve Gedragstherapie (CGt)
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
•Acceptance and Commitment Therapie (ACT)

•Vaktherapie (psychomotorische therapie, muziektherapie, beeldende therapie)

•Schematherapie
•Systeemtherapie
•Oplossingsgerichte therapie
E-health toepassingen

Lichamelijk onderzoek

Een lichamelijk onderzoek (‘somatische screening’) kan deel uitmaken van uw behandeling. Dat doen wij omdat er soms een samenhang is tussen lichamelijke en psychische klachten. Ook is bekend dat medicijnen voor psychische klachten bijwerkingen kunnen zorgen. Wij vinden het belangrijk om ook aandacht voor deze lichamelijke aspecten te hebben.

Behandellocaties

De meeste patiënten krijgen hun behandeling in een van onze poliklinieken of thuis. Dat noemen we ook wel ambulant behandelen. Er is een gesprek en/of een therapie, daarna gaat u weer naar huis of u bent daar al. Soms zijn de psychische klachten zo ernstig dat een opname in een psychiatrisch ziekenhuis nodig is. Dan verblijft u ook ’s nachts bij ons. In vaktermen noemen wij dit een klinische behandeling. Klik hier voor een overzicht van onze locaties.

E-health

GGNet gebruikt ook e-health – internetbehandelingen – in combinatie met gesprekken en therapie. Daarbij kunt u denken aan het maken van opdrachten op de computer, het lezen van informatie over uw probleem of behandeling, mailcontact met uw therapeut en dergelijke. Wij gebruiken hiervoor ons patiëntenportaal MijnGGNet.

Behandelen doe je samen

Stap 5: Evaluatie

Tussentijds overleggen we geregeld met u of we nog steeds op de goede weg zitten. Soms leidt een evaluatie tot nieuwe inzichten. Het kan zijn dat het behandelplan aangepast wordt en dat we nieuwe afspraken met elkaar maken. Daarnaast ontvangt u een aantal keren de zogeheten ROM-vragenlijst. Met deze vragenlijst krijgen we zicht op de ernst en de mate van stabiliteit van uw klachten en uw functioneren.

meisje met telefoon en fiets

Stap 6: Afronding

Elk mens is anders. Dus iedereen ervaart ook zijn psychische problemen anders. Soms is een korte behandeling voldoende; bij meer chronische aandoeningen duurt de behandeling langer. Bij een korte behandeling ronden we de behandeling af als de doelen zijn bereikt. Bij meer chronische aandoeningen gaat de ziekte misschien niet over. Dan gaat herstel meer over hoe hier in het dagelijks leven mee om te gaan. Het kan dan zijn dat we samen met u kijken naar lichtere of andere vormen van zorg.

Blij met smileys