Direct naar:

Imaginaire rescripting (ImRs)

Imaginaire rescripting (ImRs) is een therapeutische techniek waarbij een nare gebeurtenis wordt opgehaald uit het geheugen om het verloop ervan vervolgens in verbeelding aan te passen, zodat wordt voldaan aan de basisbehoeften die toen werden geschonden. Het geeft handvatten om aan de slag te gaan met nare ervaringen in de kindertijd die het huidig functioneren be├»nvloeden.