Direct naar:

Zutphen - Beschermd wonen Lombardsteeg

De woonzorgvoorziening Lombardsteeg ligt aan de Lombardsteeg in de binnenstad van Zutphen. De woonlocatie bestaat uit 18 appartementen met volledige voorziening en er is een gezamenlijke ontmoetingsruimte met TV. In deze ruimte kan ook gemeenschappelijk gekookt worden. Binnen Beschermd wonen Zutphen wonen cliënten met een matige tot ernstige psychiatrische problematiek variërend van een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 3 C t/m ZZP 5 C. De zorgverlening richt zich op het in stand houden en verbeteren van vaardigheden om te komen tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Een aantal bewoners heeft blijvende beperkingen, zij zijn aangewezen op langdurige intensieve zorg. 

Begeleiding

De woonbegeleiding bestaat uit een team van 9 woonbegeleiders met een verpleegkundige of agogische opleiding op MBO-HBO niveau. De woonbegeleiding is aanwezig/ bereikbaar van 07.15 tot 22.45 uur iedere dag. In de nacht kan men een beroep doen op de nachtdienst van Woonzorg Zutphen. De geboden begeleiding is afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid van een bewoner; hoe deze eruit ziet wordt vastgelegd in een individueel woonbegeleidingsplan. Dit plan wordt door de bewoner en zijn/haar persoonlijk begeleider opgesteld en minimaal 1 x per halfjaar geëvalueerd en bijgesteld samen met de bewoner. 
Onze visie is dat de bewoner zoveel mogelijk de eigen regie over zijn leven behoudt. Een aanzienlijke groep bewoners kan zich verder ontwikkelen en bij hen hebben we als doel dat ze na verloop van tijd op zichzelf kunnen gaan wonen met behulp van ambulante woonbegeleiding vanuit de woonvoorziening.

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: 

Deze locatie is te bereiken met het openbaar vervoer. U bekijkt de mogelijkheden op de website van 9292.nl.

 

Bezoekadres

Lombardsteeg 23
7201 LH  Zutphen

Telefoon

088 - 933 4522

Foto's

Route