Wie betaalt mijn begeleiding?

De gemeente vergoedt de kosten van beschermd wonen. Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan om de gemeente waar u ingeschreven staat en dus woont.

Hoe komen de kosten van behandeling tot stand?

U ziet het in deze infographic:

twee meiden op de telefoon

Ik krijg ook behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Wie betaalt dat?

Als u naast uw woonzorg ook een behandeling krijgt bij GGNet of een andere aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten van die behandeling. Dat staat dus los van de vergoeding die de gemeente voor uw beschermd wonen geeft. Meer informatie over de kosten van uw behandeling vindt u op de pagina Kosten behandeling binnen specialistische ggz.

Twee vrouwen voor een huis dat te huur is

Hoe kom ik in aanmerking voor woonzorg?

Om woonzorg bij GGNet te krijgen, hebt u een ‘beschikking’ van uw gemeente nodig. Zo’n beschikking is in feite een akkoord van de gemeente voor de aangevraagde zorg. Om deze beschikking aan te kunnen vragen, moet u eerst een verwijzing van uw huisarts of specialist hebben. Met deze verwijzing kunt u dan een aanvraag voor woonzorg indienen bij uw gemeente. Het ‘sociaal team’ van de gemeente zoekt vervolgens de beste zorg voor u. Hiervoor geeft de gemeente dan uiteindelijk een beschikking af.

Moeder met kinderen in supermarkt

Heb ik te maken met een eigen risico?

Nee, voor zorg die de gemeente vergoedt, geldt geen eigen risico.

Opa en oma samen op een bankje in de tuin

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Het verschilt per gemeente of u een eigen bijdrage moet betalen voor beschermd wonen. De hoogte van de eigen bijdrage kan ook afhangen van de hoogte van uw inkomen. U kunt het beste aan uw gemeente vragen of u te maken heeft met een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) regelt uw eventuele bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u ook vinden op de website van het CAK.

2 vrouwen op tablet bij heg

Krijg ik de kosten van medicatie ook vergoed?

Medicatie wordt vergoed volgens de regels van uw zorgverzekering.

Moeder en dochter aan het ontbijt

Waar kan ik navragen wat mijn woonzorg precies kost?

Elke gemeente hanteert haar eigen tarieven. Als u wilt weten hoe de rekening voor uw woonzorg er precies uitziet, kunt u daarom het beste contact opnemen met uw gemeente.

Hand op groene bladeren