Betaling

Voor de meeste mensen vallen de kosten van de behandeling in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (specialistische ggz), zoals bij GGNet, onder de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Dit is verzekerde zorg. Bij deze verzekerde zorg kunt u wel te maken hebben met kosten van uw eigen risico. Om uw behandeling vergoed te krijgen, moet u altijd een geldige verwijzing naar GGNet hebben.

16 0b1539850d 04 128d127aa6 vrouw met bellenblaas

Kosten

U ziet het in deze infographic. Klik op de afbeelding voor het volledige bestand.

16 a917c2c99c 10 acacdadb5b twee vrouwen terras

Wordt mijn zorg vergoed?

In de volgende situaties verloopt de vergoeding van uw zorg niet via uw zorgverzekering, maar via een andere weg:

  • bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar;
  • als u ambulante woonbegeleiding van GGNet krijgt;
  • als u uitsluitend dagbestedingsactiviteiten bij GGNet (begeleiding) volgt;
  • als u langer dan drie jaar (aaneengesloten) opgenomen bent bij GGNet;
  • als u in een beschermde woonvorm van GGNet woont;
  • als u door Justitie naar GGNet bent verwezen.
16 1d049fb913 13 62a72b5324 mannen gesprek

Onverzekerde zorg

Er zijn enkele diagnoses waarbij behandeling niet onder de basisverzekering valt. Dat geldt bijvoorbeeld voor aanpassingsstoornissen. Ook zijn er bepaalde behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Als u hiermee te maken krijgt, bespreken we dat altijd eerst met u, voordat we een eventuele behandeling starten.

16 e12d891ec1 10 f5eebf12b3 vrouw snoepjes voor ogen

Eigen risico?

In 2022 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico in de zorg € 385,-. Iedereen vanaf 18 jaar heeft te maken met dit eigen risico van de zorgverzekering. Uw eigen risico wordt steeds over

één kalender jaar gerekend. Vanaf 2022 vallen ook de kosten van uw GGZ behandeling onder het eigen risico per kalenderjaar (eerder was dit per periode van 365 aaneengesloten dagen). Net als voor de andere gezondheidszorg die u mogelijk in het kalenderjaar ontvangt.

Het kan dus gebeuren dat u een afspraak bij ons uit uw eigen risico betaald. Of dit zo is, hangt af van de overige zorg die u in dat kalenderjaar al ontvangen heeft. Uw zorgverzekeraar stuurt u de rekening. Uw zorgverzekeraar weet ook of u al eigen risico betaald heeft of niet.

Let op: Ook uw intakegesprek maakt deel uit van de behandeling. De kosten hiervan worden bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Dit bedrag is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook als er tijdens het intakegesprek blijkt dat uw klachten niet behandeld kunnen worden in de specialistische ggz bij GGNet of als u zelf besluit om niet bij ons in behandeling te gaan. De enige uitzondering hierop is het eventuele telefonische consult met de aanmeldfunctionaris.

man en vrouw in gesprek

Rekening voor mijn eigen risico

U betaalt het verplicht eigen risico in ieder kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar stuurt u hiervoor een rekening. Wanneer u die ontvangt weten wij niet. Voor vragen over uw eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

16 e292310982 26 c6ea5dc006 meisje vader telefoon bank

Eigen bijdrage?

Vanaf 2018 hoeft u geen eigen bijdrage meer te betalen voor de ggz die uw zorgverzekeraar vergoedt.

16 dfaaca075f 06 e3c5c49b6f 1064cb0787

No Show

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Laat het ons dan tijdig weten. Meld u uiterlijk 24 uur voor de afspraak telefonisch af bij het secretariaat van uw behandelafdeling (dit kan ook in het weekend). Het telefoonnummer staat op uw afsprakenkaartje. Bij een te late afzegging kunnen wij de kosten van de afspraak bij u in rekening brengen.

16 68ec5f1289 19 7be316c1b2 amarum meisje stoepkrijt

Sms-service

U kunt – binnen onze specialistische zorg – gebruikmaken van onze sms-service. U ontvangt dan één dag vóór uw afspraak een sms’je ter herinnering. In het sms’je staan de datum en tijd van de afspraak en met wie de afspraak is. Let op: hebt u geen sms’je ontvangen en bent u of uw kind verhinderd voor de afspraak? Zeg dan nog wel zelf de afspraak af.

16 4a643d5d6a 10 3c4f36308e jongeren met telefoon

Kosten behandeling

U kunt bij uw behandelaar of bij het secretariaat navragen welke kosten wij bij uw verzekeraar in rekening brengen. Alle behandelingen zijn onderverdeeld in zorgprestaties. Samen vormen deze zorgprestaties de complete behandeling. Zorgprestaties zijn onder te verdelen in:

  • Consult
  • Groepsconsult
  • Verblijfsdagen
  • Overige prestaties

De kosten van de behandeling bestaan uit meer dan alleen de hoeveelheid tijd die we met u in contact geweest zijn. Ook de tijd telt mee die een behandelaar bijvoorbeeld nodig heeft voor de voorbereiding van een gesprek, voor overleg met een andere behandelaar, of voor het opstellen van een behandelplan of een verslag en dergelijke. In dit schema ziet u waaruit deze prestaties kunnen bestaan.

16 6e4f0d3388 20 54f3b26f26 d7b0beeee1