Direct naar:

Groenlo - Beschermd wonen Ds. Haspelsstraat

Beschermd wonen Groenlo bestaat uit 16 appartementen voor 15 cliënten. Eén appartement is als gezamenlijke huiskamer en kantoor bestemd. Ieder appartement is voorzien van een gecombineerde keuken/ woonkamer, een slaapkamer en een badkamer. De doelgroep bestaat uit cliënten die een vorm van autisme hebben. Dit houdt in dat alleen cliënten met deze diagnose zich kunnen aanmelden voor deze woonvorm.

Begeleiding

Op de woonvorm is overdag van 08.00 tot 21.00 uur begeleiding aanwezig. Daarnaast is de begeleiding in het weekend van 9.00 tot 16.30 uur aanwezig.‘s Nachts is er geen begeleiding en kan een beroep gedaan worden op de avond- en slaapdienst van Beschermd Wonen (BW) Eibergen. Het is dus noodzakelijk dat in deze woonvorm de hulpvraag uitgesteld kan worden tot de volgende dag.


Het kantoor van de woonbegeleiding bevindt zich aan de Ds. Haspelsstraat 20.

Begeleidingsmethodiek

Uitgangspunt binnen de ondersteuning c.q. begeleiding van cliënten welke binnen Beschermd wonen verblijven, is de herstelgerichte benadering. Door de begeleiding wordt de methodiek vanuit de rehabilitatieprincipes hiervoor mede ingezet.
Daarnaast wordt de omgangswijze vanuit de methodiek ‘Geef me de vijf’ van Colette de Bruin als rode draad gehanteerd. ‘Geef me de 5’ is een methode om mensen met een vorm van autisme, duidelijkheid en structuur te bieden en ze te leren zelfstandig te functioneren. Deze methode is erop gericht de wereld voor deze mensen te structureren met behulp van taken en roosters en door een bepaalde manier van communiceren. Met het structureren moet er duidelijkheid gegeven worden aan de vijf aspecten: Wat (er moet gebeuren)? Wanneer? Hoe? Waar? Wie?

De woonbegeleiding bestaat uit systematische ondersteuning bij:

  • het versterken en ondersteunen van huishoudelijke vaardigheden en/of taken, waaronder de mogelijkheid tot het bereiden van de eigen maaltijden;
  • indien nodig ondersteunen bij de persoonlijke verzorging;
  • sociaal emotionele ondersteuning;
  • ondersteunen bij het oplossen van dagelijkse, praktische problemen;
  • het helpen zoeken naar en aanbieden van zinvolle dagbesteding;
  • ondersteunen bij het ontwikkelen of in stand houden van een sociaal netwerk;
  • oriëntatie op de maatschappij: het gebruik van voorzieningen buitenshuis wordt gestimuleerd.

Ambulante begeleiding

Naast de hulp die in de woonvorm wordt geboden, is het ook mogelijk om begeleiding aan huis te krijgen voor mensen met autisme. Het team van de woonvorm in Groenlo biedt namelijk ook ambulante begeleiding in regio Oost Achterhoek (Groenlo, Winterswijk, Aalten, Lichtenvoorde, Ruurlo, Eibergen en omstreken). Hierdoor kunnen de mensen vaak met een klein steuntje in de rug zelfstandig blijven wonen.

Bezoekadres

Ds. Haspelsstraat, kantoor: nummer 20 en wonen: even nummers 16 t/m 46
7141 JZ  Groenlo

Postadres

Postbus 2003
7230 GC  Warnsveld

Telefoon

088 - 933 2260

Foto's

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Woonzorg Groenlo - Ds. Haspelsstraat

Route