Begeleiding

De woonbegeleiding bestaat uit een team van 12 woonbegeleiders met een verpleegkundige of agogische achtergrond op MBO-HBO niveau. Woonbegeleiding is van 07.15 - 22.00 uur aanwezig of bereikbaar. 's Nachts kan men een beroep doen op de nachtdienst van Beschermd wonen Zutphen. De geboden begeleiding is afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid van de cliënt en is vastgelegd in het individuele woonbegeleidingsplan. Iedere cliënt heeft een persoonlijk (woon)begeleider. Samen met de cliënt wordt door de persoonlijk begeleider een woonbegeleidingsplan opgesteld. Het plan wordt besproken en geëvalueerd binnen het team van woonbegeleiders, om zo te komen tot een eenduidige uitvoering. Het woonbegeleidingsplan wordt minimaal 1x per half jaar geëvalueerd met de cliënt. Het woonbegeleidingsplan wordt opgesteld en uitgevoerd volgens de principes van het herstelgericht werken en gaat uit van de wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt. Onze visie is dat de cliënt zoveel mogelijk de eigen regie over zijn leven behoudt. Een grote groep cliënten binnen Beschermd wonen is ook in zorg bij het FACT-team van GGNet Zutphen, waarmee de woonbegeleiding een directe, korte lijn heeft.

Bereikbaarheid met openbaar vervoer:

Deze locatie is te bereiken met het openbaar vervoer. U bekijkt de mogelijkheden op de website van 9292.nl.

Bezoekadres

Praebsterkamp 36
7203 BG Zutphen

Telefoon

088 - 933 2390

Route