Direct naar:

Zutphen - Beschermd wonen Praebsterkamp

De woonvoorziening Praebsterkamp (34 - 64) ligt in het Deventerwegkwartier in Zutphen. De woonlocatie kent 15 appartementen met volledige voorziening, er is één gezamenlijke ontmoetingsruimte met TV. Binnen Beschermd wonen Zutphen wonen cliënten met een matige tot ernstige psychiatrische problematiek variërend van een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 3C t/m ZZP 5C. De zorgverlening richt zich op het in stand houden of verbeteren van vaardigheden en/of verdere stabilisering van de psychiatrische problematiek en het voorkomen van terugval. Altijd wordt er gekeken of de cliënt zich zodanig kan ontwikkelen dat hij kan doorgroeien naar een meer zelfstandige vorm van wonen. Een aantal cliënten heeft blijvende beperkingen, zij zijn langdurig aangewezen op deze vorm van zorg. Er is ook een groep cliënten met leermogelijkheden en de behoefte zich verder te ontwikkelen.

Begeleiding

De woonbegeleiding bestaat uit een team van 10 woonbegeleiders met een verpleegkundige of agogische achtergrond op MBO-HBO niveau. Woonbegeleiding is van 07.15 - 22.00 uur aanwezig of bereikbaar. 's Nachts kan men een beroep doen op de nachtdienst van Beschermd wonen Zutphen. De geboden begeleiding is afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid van de cliënt en is vastgelegd in het individuele woonbegeleidingsplan. Iedere cliënt heeft een persoonlijk (woon)begeleider. Samen met de cliënt wordt door de persoonlijk begeleider een woonbegeleidingsplan opgesteld. Het plan wordt besproken en geëvalueerd binnen het team van woonbegeleiders, om zo te komen tot een eenduidige uitvoering. Het woonbegeleidingsplan wordt minimaal 1x per half jaar geëvalueerd met de cliënt. Het woonbegeleidingsplan wordt opgesteld en uitgevoerd volgens de principes van het herstelgericht werken en gaat uit van de wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt. Onze visie is dat de cliënt zoveel mogelijk de eigen regie over zijn leven behoudt. Een grote groep cliënten binnen Beschermd wonen is ook in zorg bij het FACT-team van GGNet Zutphen, waarmee de woonbegeleiding een directe, korte lijn heeft.

Bezoekadres

Praebsterkamp 36
7203 BG  Zutphen

Postadres

Postbus 2003
7230 GC  Warnsveld

Telefoon

088 - 933 2390

Foto's

Woonzorg Praebsterkamp Zutphen

Woonzorg Praebsterkamp Zutphen

Route