Begeleiding

De begeleiding is 24 uur per dag bereikbaar, waarbij woonbegeleiders (verpleegkundige en agogen) van 07.15 tot 22.45 uur aanwezig zijn. 's Nachts kan men een beroep doen op de nacht(-en zo nodig slaap) dienst van Beschermd wonen Doetinchem. Iedere cliënt heeft een persoonlijk (woon)begeleider(s). Begeleiding heeft als doel cliënten herstelgericht te ondersteunen en te kijken waar ontwikkeling mogelijk is, dan wel stabilisatie. De woonomgeving biedt veiligheid, structuur en voldoende uitdaging. De geboden begeleiding is afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid van de cliënt en is vastgelegd in het individuele begeleidingsplan. De woonbegeleiding bestaat uit systematische ondersteuning bij:

  • het versterken en ondersteunen van huishoudelijke vaardigheden en/of taken, waaronder de mogelijkheid tot het bereiden van de eigen maaltijden;
  • indien nodig ondersteunen bij de persoonlijke verzorging;
  • sociaal emotionele ondersteuning;
  • ondersteunen bij het oplossen van dagelijkse, praktische problemen;
  • het helpen zoeken naar en aanbieden van zinvolle dagbesteding;
  • ondersteunen bij het ontwikkelen of in stand houden van een sociaal netwerk;
  • oriëntatie op de maatschappij: het gebruik van voorzieningen buitenshuis wordt gestimuleerd.

Het woonbegeleidingsplan wordt opgesteld en uitgevoerd volgens de principes van het herstelgericht werken en gaat uit van de wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt. Onze visie is dat de cliënt zoveel mogelijk de eigen regie over zijn leven behoudt.


Vanuit het team van de Rozengaardseweg wordt er ambulante woonbegeleiding (WMO) geboden.

Bereikbaarheid met openbaar vervoer:

Deze locatie is te bereiken met het openbaar vervoer. U bekijkt de mogelijkheden op de website van 9292.nl.

Bezoekadres

Rozengaardseweg 20 en 28-17
7001 DP Doetinchem

Telefoon

088 - 933 1270

Foto's

Route