Direct naar:

Doetinchem - Beschermd wonen Lampongstraat

De woonzorglocatie Lampongstraat bestaat uit zeven eengezinswoningen, elk voor vier cliënten (groepswonen). Hier wonen cliënten met matige tot ernstige psychiatrische problematiek. De zorgverlening richt zich op het in stand houden of verbeteren van vaardigheden en/of verdere stabilisering van de psychiatrische problematiek en het voorkomen van terugval. Altijd wordt er gekeken of de cliënt zich zo kan ontwikkelen dat hij kan doorgroeien naar een meer zelfstandige vorm van wonen (bijv. traject richting Huberroos Woonzorg Doetinchem). 

Begeleiding

De begeleiding is 24 uur per dag bereikbaar, waarbij woonbegeleiders (verpleegkundige en agogen) van 07.15 tot 22.45 uur aanwezig zijn. 's Nachts kan men een beroep doen op de nacht(-en zo nodig slaap) dienst van Beschermd wonen Doetinchem. Iedere cliënt heeft een persoonlijk (woon)begeleider(s).  Deze bieden ondersteuning bij het helder maken van de doelen waaraan gewerkt wordt. De omvang van de begeleiding verschilt per persoon, is gericht op ontwikkeling en vastgelegd in het individuele woonbegeleidingsplan. De woonbegeleiding bestaat uit systematische ondersteuning bij:

  • het versterken en ondersteunen van huishoudelijke vaardigheden en/of taken, waaronder de mogelijkheid tot het bereiden van de eigen maaltijden;
  • indien nodig ondersteunen bij de persoonlijke verzorging;
  • sociaal emotionele ondersteuning;
  • ondersteunen bij het oplossen van dagelijkse, praktische problemen;
  • het helpen zoeken naar en aanbieden van zinvolle dagbesteding;
  • ondersteunen bij het ontwikkelen of in stand houden van een sociaal netwerk;
  • oriëntatie op de maatschappij: het gebruik van voorzieningen buitenshuis wordt gestimuleerd.

Het woonbegeleidingsplan wordt opgesteld en uitgevoerd volgens de principes van het herstelgericht werken en gaat uit van de wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt. Onze visie is dat de cliënt zoveel mogelijk de eigen regie over zijn leven behoudt.


Vanuit het team van de Lampongstraat wordt er ambulante woonbegeleiding (WMO) geboden.

Bezoekadres

Lampongstraat 22, 32, 34, 48, 48a en 50 en Kreuzenstraat
7001 CX  Doetinchem

Postadres

Postbus 2003
7230 GC  Warnsveld

Telefoon

088 - 933 1220

Foto's

Lampongstraat Doetinchem

Lampongstraat Doetinchem

Lampongstraat Doetinchem

Lampongstraat Doetinchem

Lampongstraat Doetinchem

Lampongstraat Doetinchem

Route