Begeleiding

De woonbegeleiding bestaat uit een team van 9 woonbegeleiders met een verpleegkundige of agogische achtergrond. Woonbegeleiding is van 07.30 - 22.45 uur aanwezig of bereikbaar. 's Nachts kan men een beroep doen op de nachtdienst van Beschermd wonen Zutphen.

De geboden begeleiding is afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid van de cliënt en is vastgelegd in het individuele woonbegeleidingsplan. Iedere cliënt heeft een persoonlijk (woon)begeleider. Samen met de cliënt wordt door de persoonlijk begeleider een woonbegeleidingsplan opgesteld. Het plan wordt besproken en geëvalueerd binnen het team van woonbegeleiders, om zo te komen tot een eenduidige uitvoering.

Het woonbegeleidingsplan wordt minimaal één keer per half jaar geëvalueerd met de cliënt. Het woonbegeleidingsplan wordt opgesteld en uitgevoerd volgens de principes van het herstelgericht werken en gaat uit van de wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt. Onze visie is dat de cliënt zoveel mogelijk de eigen regie over zijn leven behoudt.

Een grote groep cliënten binnen Woonzorg is ook in zorg bij het FACT-team van GGNet Zutphen, waarmee de woonbegeleiding een directe, korte lijn heeft.

Bereikbaarheid met openbaar vervoer:

Deze locatie is te bereiken met het openbaar vervoer. U bekijkt de mogelijkheden op de website van 9292.nl.

Bezoekadres

Van Dorenborchstraat 1
7203 CA Zutphen

Telefoon

088 - 933 4998

Route