Direct naar:

Zutphen - Beschermd wonen Polbeek

Binnen Beschermd wonen Zutphen Polbeek wonen cliënten met matige tot ernstige psychiatrische problematiek. De zorgverlening richt zich op het in stand houden of verbeteren van vaardigheden en/of verdere stabilisering van de psychiatrische problematiek en het voorkomen van terugval. Altijd wordt er gekeken of de cliënt zich zo kan ontwikkelen dat hij kan doorgroeien naar een meer zelfstandige vorm van wonen. Een aantal cliënten heeft blijvende beperkingen: zij zijn langdurig aangewezen op deze vorm van zorg. Er is ook een groep cliënten met leermogelijkheden en de behoefte zich verder te ontwikkelen. Locatie Polbeek bestaat uit 12 appartementen aan de rand van Zutphen. Alle 12 appartementen beschikken over een woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. Voor het wonen op de Polbeek wordt een bepaalde mate van zelfredzaamheid verwacht van de cliënten. 

Begeleiding

De woonbegeleiding bestaat uit een team van 9 woonbegeleiders met een verpleegkundige of agogische achtergrond. Woonbegeleiding is van 07.30 - 22.45 uur aanwezig of bereikbaar. 's Nachts kan men een beroep doen op de nachtdienst van Beschermd wonen Zutphen. 

De geboden begeleiding is afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid van de cliënt en is vastgelegd in het individuele woonbegeleidingsplan. Iedere cliënt heeft een persoonlijk (woon)begeleider. Samen met de cliënt wordt door de persoonlijk begeleider een woonbegeleidingsplan opgesteld. Het plan wordt besproken en geëvalueerd binnen het team van woonbegeleiders, om zo te komen tot een eenduidige uitvoering.

Het woonbegeleidingsplan wordt minimaal één keer per half jaar geëvalueerd met de cliënt. Het woonbegeleidingsplan wordt opgesteld en uitgevoerd volgens de principes van het herstelgericht werken en gaat uit van de wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt. Onze visie is dat de cliënt zoveel mogelijk de eigen regie over zijn leven behoudt.

Een grote groep cliënten binnen Woonzorg is ook in zorg bij het FACT-team van GGNet Zutphen, waarmee de woonbegeleiding een directe, korte lijn heeft.

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: 

Deze locatie is te bereiken met het openbaar vervoer. U bekijkt de mogelijkheden op de website van 9292.nl.

Bezoekadres

Van Dorenborchstraat 1
7203 CA  Zutphen

Telefoon

088 - 933 4998

Foto's

Route