Direct naar:

Vorden - Beschermd wonen Enkweg

Beschermd wonen Vorden bestaat uit gebouw ‘de Enk’ met 24 studio’s en 7 appartementen voor in totaal 31 cliënten. Er zijn drie gezamenlijke woonkamers. Aan iedere woonkamer zijn acht studio’s gekoppeld en de cliënten uit de appartementen kunnen aansluiten bij een woonkamer. Een studio bestaat uit een ruime zit-/slaapkamer, douche en toilet. De appartementen hebben een woonkamer met keuken, aparte slaapkamer en douche en toilet. De cliënten hebben een psychiatrische aandoening, waarbij 3e en 4e levensfase problematiek vaak voorkomt. 

Begeleiding

Wij ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van alledaagse taken en activiteiten en het vervullen van maatschappelijke rollen. De cliënten hebben vaak te maken met afnemende krachten, mogelijkheden en toenemende verlieservaringen, waardoor ze steeds opnieuw moeten zoeken naar evenwicht en stabilisatie om de eigen regie en zelfstandigheid te behouden. Begeleiding heeft als doel cliënten herstelgericht te ondersteunen en te kijken waar ontwikkeling mogelijk is, dan wel stabilisatie. De geboden ondersteuning houdt de vaardigheden in stand en/of verbetert deze en kan op vaste tijden of volgens afspraak geboden worden. De woonomgeving biedt veiligheid, structuur en voldoende uitdaging. De geboden begeleiding is afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid van de cliënt en is vastgelegd in het individuele begeleidingsplan. De woonbegeleiding bestaat uit systematische ondersteuning bij:

  • het versterken en ondersteunen van huishoudelijke vaardigheden en/of taken, waaronder de mogelijkheid tot het bereiden van de eigen maaltijden;
  • ondersteunen bij de persoonlijke verzorging en medicatie-inname;
  • sociaal emotionele ondersteuning;
  • ondersteunen bij het oplossen van dagelijkse, praktische problemen;
  • het helpen zoeken naar en aanbieden van zinvolle dagbesteding en het in stand houden daarvan;
  • ondersteunen bij het ontwikkelen of in stand houden van een sociaal netwerk;
  • oriëntatie op de maatschappij: het gebruik van voorzieningen buitenshuis wordt gestimuleerd.

Bereikbaarheid met openbaar vervoer: 

Deze locatie is te bereiken met het openbaar vervoer. U bekijkt de mogelijkheden op de website van 9292.nl.

Bezoekadres

Enkweg 30
7251 EW  Vorden

Telefoon

088 - 933 2310

Foto's

Route