Warnsveld - Woonzorg

Woonvorm Warnsveld bestaat uit twee bungalows: Mark 10 en 12 op het terrein van GGNet aan de Vordenseweg in Warnsveld. In elke bungalow kunnen vier of vijf cliënten verblijven. De bungalows zijn zo ingedeeld dat de gezamenlijke huiskamer met keuken het middelpunt is. Daarnaast hebben cliënten een eigen zit-/slaapkamer en een gezamenlijke douche en toilet. De cliënten hebben een psychiatrische aandoening, waarbij sprake is van een langer durende zorgvraag in een beschermde en veilige omgeving.

Begeleiding

Wij ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van alledaagse taken en activiteiten en het vervullen van maatschappelijke rollen. De cliënten hebben vaak te maken met afnemende krachten, mogelijkheden en toenemende verlieservaringen, waardoor ze steeds opnieuw moeten zoeken naar evenwicht en stabilisatie om de eigen regie en zelfstandigheid te behouden. Begeleiding heeft als doel cliënten herstelgericht te ondersteunen en te kijken waar ontwikkeling mogelijk is, dan wel stabilisatie. De geboden ondersteuning houdt de vaardigheden in stand en/of verbetert deze en kan op vaste tijden of volgens afspraak geboden worden. De woonomgeving biedt veiligheid, structuur en voldoende uitdaging. De geboden begeleiding is afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid van de cliënt en is vastgelegd in het individuele begeleidingsplan. De woonbegeleiding bestaat uit systematische ondersteuning bij:

 • het versterken en ondersteunen van huishoudelijke vaardigheden en/of taken, waaronder de mogelijkheid tot het bereiden van de eigen maaltijden;
 • ondersteunen bij de persoonlijke verzorging en medicatie-inname;
 • sociaal emotionele ondersteuning;
 • ondersteunen bij het oplossen van dagelijkse, praktische problemen;
 • het helpen zoeken naar en aanbieden van zinvolle dagbesteding en het in stand houden daarvan;
 • ondersteunen bij het ontwikkelen of in stand houden van een sociaal netwerk;
 • oriëntatie op de maatschappij: het gebruik van voorzieningen buitenshuis wordt gestimuleerd.

Bezoekadres

Vordenseweg 12 (bungalows Mark 10 en 12)
7231 PA Warnsveld

Postadres

Postbus 2003
7230 GC Warnsveld

Telefoon

088 - 933 4625

Foto's

Woonzorg Warnsveld

Woonzorg Warnsveld

Extra informatie hoofdlocatie Warnsveld

Plattegrond

U vindt hier de plattegrond van hoofdlocatie Warnsveld

Parkeren

 • twee grote, openbare parkeerplaatsen, beveiligd met camera's, vrij parkeren:
  bij hoofdingang (P1) en op middenterrein (P2).
 • op diverse plaatsen op het terrein openbare parkeerplekken, vrij parkeren.

Voorzieningen

 • Personeelsrestaurant De Kamp, geopend van 12.00 - 13.30 uur
 • Kinderdagverblijf Kindernet, locatie Kaboutertuin, zie www.kdvkindernet.nl

Route